Känslorna vinner allt oftare över förnuftet

Känslorna vinner allt oftare över förnuftet

Att vi fattar beslut utifrån känslor istället för förnuft händer oss alla ibland, på gott och ont. Vi skulle få en ganska tråkig värld om det alltid vore förnuftet som styrde oss. Men i vissa situationer kan det nog vara bra att vara förnuftig. Inte minst vid tillfällen när det som vid första anblick kan verka kul och spännande i själva verket är farligt och kostsamt.

Men det tycks som att vi är på väg mot ett allt mer omfattande ”känslosamhälle” där känslorna allt oftare ”vinner” mot förnuftet. Jag är inte ensam om att göra den iakttagelsen. Dagens Nyheter har senaste tiden haft flera mycket läsvärda artiklar som handlat just om det, Kristofer Ahlströms på DN Kultur den 26 november den kanske mest läsvärda, där han lite förenklat konstaterar att det numera är känslor som vinner val och objektiva fakta blir om inte meningslösa så i alla fall av ringa betydelse. Så inte bara i den stora världen utan även i Sverige.

Själv har jag vid flera tillfällen den senaste tiden från mer eller mindre nära bekanta fått höra att ”vi har aldrig levt i en så orolig värld som nu”. Och visst kan världen upplevas som orolig men om vi granskar risken att råka illa ut i krig, olyckor, sjukdomar, våldsdåd m.m. har den aldrig varit så liten som nu liksom att den förväntade livslängden (i Sverige) bara stiger och stiger, vilket vi kunde läsa om i bl.a. DN i veckan. Detta gäller förstås inte människor i Syrien men med den och liknande reservationer, liksom reservationen att vi aldrig kan veta vad som händer i framtiden, vill jag ändå påstå att känslor som ”vi har aldrig levt i en så orolig värld” inte speglar objektiva fakta.

Ordboken Oxford dictionaries utnämnde nyligen ”post-sanning” (post-truth) till ordet som bäst definierar 2016. Med det menas ”omständigheter där objektiva fakta påverkar den allmänna opinionen mindre än känslor och personliga uppfattningar”.

Vi på Nyckeltalsinstitutet har alltid fört fram att om det är viktigt med god arbetsmiljö, jämställdhet, hälsa och att ta vara på kompetens med olika bakgrund, så är det en god idé att granska både hur det ser ut (objektiva fakta) och hur de anställda upplever frågan (en form av känslor). Både objektiva fakta och känslor borde vara viktiga. Frågan är om vi måste omvärdera den slutsatsen och mest ägna oss åt känslor. Eller handlar det om att bli bättre på att få objektiva fakta att tala till våra känslor?

Anders Johrén

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post