Känslans betydelse för våra beslut!

Varför är detta viktigt?

Jo, för att det har visat sig att om du har koll på dina egna och andras känslor har du större möjlighet att kommunicera, fatta beslut och nå dina mål.

Men hur då? undrar du.

I flera artiklar kring att bygga och utveckla vår emotionella kunskap skrivs det att det finns en poäng med att vara känslomässigt ”street smart”. Att ha koll på sina känslor, inte låta dem ta överhanden eller tränga undan dem, har visat sig vara framgångsrikt i livet.

Många av oss har vuxit upp i familjer och miljöer med stora känslouttryck, där fanns utrymme till alla former av känslor i olika situationer. En del av oss har vuxit upp i familjer och miljöer där känslorna inte fick stor plats. Inget är rätt och fel – bara olika!

Vi har dessutom olika personligheter med varierande erfarenheter som gör att vi behöver vi lära oss att förstå hur andra kommunicerar, tänker och beter sig.

Om du har lust att träna på detta och det är som att träna andra muskelgrupper i kroppen. Det går att utveckla och träna hela din känslomässiga palett – här kommer lite tips!

För att uppnå ett högre EQ, utveckla en hög emotionell intelligens, som kompletterar all din kunskap, ditt IQ och din kompetens krävs det att du utvecklar förmåga att vara;

  • nyfiken, både på ny kunskap och andra människor
  • självdisciplinerad och vetgirig kring din egen och andras utveckling
  • empatisk för att kunna relatera till andra, läsa av och känna igen andras känslor, bry dig om och tillföra värde till andra
  • duktig på att hantera motgångar, sluta älta och vända dem till motivation
  • uppmärksam på att släppa fram och leta efter människor som är duktigare än dig själv

Jag avslutar med ett underbart citat av Maya Angelou:

”Människor kommer att glömma vad du sagt,

människor kommer att glömma vad du gjort,

men de kommer aldrig glömma,

hur du fick dem att känna sig.”

Det finns mycket mer att upptäcka kring att kombinera förnuft och känslor för att kunna bli en bra beslutsfattare!

Cecilia Jonsson,
Ägare & Senior utvecklingskonsult
Beech Tree

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post