Kandidatupplevelse – dags att sluta behöva stå med mössan i hand!

Jag var på en spännande och inspirerande konferensdag, Passion HR, för ett par veckor sedan med fokus på rekrytering nu och i framtiden. Det konstaterades att rekryteringsprocessen i princip sett likadan ut de senaste 70 åren medan vår omvärld och arbetslivet har förändrats dramatiskt under samma period. Som arbetssökande upplever man fortfarande ofta att man är i ett klart underläge och behöver svara upp mot ”varför vi skall anställa just dig och vad kan du tillföra till oss”. Sällan upplever man att det finns någon tanke om eller återkoppling kring vad ”jobbet skall ge mig”. Känslan är att man fortfarande står med mössan i hand som i gamla tider framför storbonden.
Åsa Daxberg som är rekryteringskonsult berättade på konferens ovan, om en undersökning av hur kandidater upplever rekryteringsprocessen visar att endast en tredjedel bär med sig en positiv upplevelse och att bristen på återkoppling eller att ansökan hamnar i ”det svarta hålet” fortfarande är en mycket vanlig företeelse. Åsa konstaterar att rekryteringsarbetet hos kundföretag alltför ofta görs under stor tidspress och med kortsiktigt fokus vilket får som följd att relationerna med framtida kandidater eller ambassadörer inte vårdas som de borde. Att börja mäta kandidatupplevelsen och utse någon som är ansvarig för den är Åsa Daxbergs konkreta tips för att stärka varumärket.
Sofia Kacim, kommunikationskonsult, beskrev på konferensen på ett målande sätt hur hennes generation som nu kommer ut på arbetsmarknaden ser på arbetslivet. Hennes generation har kallats för ”millenials” eller för generation Y. Hon lyfte att framtidsfokus på arbetsplatsen är ett viktigt område för att attrahera denna generation. Vad verksamheten vill göra och förändra, utöver att tjäna pengar, är viktigt, liksom en öppen och transparent kultur där beslut diskuteras och motiveras. Att generationen är törstig på bekräftelse är också utmärkande. Sofia menade att hennes generation ställer helt andra krav än tidigare generationer gjort på sin nästa arbetsplats, om de inte uppfylls så byter man jobb. De har också en annan inställning till sin roll som arbetssökande och vill tydligt se vad jobbet kan ge mig (utöver lön). Vi kan räkna med att även de kommer att ta referenser på sin framtida chef och arbetsgivare!
Goda nyheter tycker jag! Vi ägnar en stor del av våra liv på jobbet och det måste kännas meningsfullt att gå till jobbet och en konkret känsla av att jag bidrar och utvecklas. Min tolkning av Sofias beskrivning är att ledarskapet och verksamhetens svar på frågan ”varför håller vi på” kommer att vara helt avgörande för att få riktigt engagerade medarbetare framöver vilket är avgörande för alla verksamheters framgång.
Summa summarum är att om skall vi lyckas få med oss riktigt engagerade medarbetare, som också stannar kvar, så är det hög tid att inse att vi behöver kunna berätta ”varför vi håller på med det vi gör” och ett engagerat feedback-ledarskap. Och inte minst att vi kan visa på vad de vi rekryterar kan räkna med att få ut av att jobba med oss. Det är väl så vi något äldre generationer också vill ha det på jobbet tänker jag!

Stefan Wikström, VD, Edge HR AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post