Kan U stärka A, R, B och A?

För närvarande snackar många om employer branding och om vilka som är de bästa rekryteringsmetoderna. Det innebär fokus på A:et och R:et i den så kallade ARUBA-modellen för kompetensförsörjning (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla). Inget fel med det men kanske är det dags att lägga lite mer energi på U:et? Jag tror att det finns flera goda skäl att göra det:

  1. Organisationer som erbjuder alla medarbetare tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling av god kvalitet kommer att förbättra sitt rykte som arbetsgivare. U:et stärker alltså A:et.
  2. Med ett väl fungerande kompetensutvecklingsarbete underlättas även arbete i R-delen. Det beror på att det blir enklare att bedöma potentiella kandidaters lämplighet om organisationen redan vid rekryteringstillfället vet vilken kompetensutveckling man har att erbjuda och kan tänka sig att stötta den som är nyanställd med. I en tid av hård konkurrens om arbetskraften i många sektorer kan fler sökande därmed bli aktuella och det förbättrar tillgången på möjliga nya medarbetare.
  3. En organisation som erbjuder löpande kompetensutveckling kommer att förbättra sina chanser att behålla de medarbetare man gärna vill ska stanna i organisationen. Alla annat lika jobbar de flesta antagligen hellre på en arbetsplats som regelbundet anordnar kompetensutveckling av god kvalitet än på en som inte gör det. I och med det kommer insatser i U:et att bidra positivt även till resultaten när det gäller B:et.
  4. Om du ger dina medarbetare den kompetensutveckling de behöver ökar deras anställningsbarhet. Det kan visserligen innebära en risk att några av dem får jobb någon annanstans och lämnar din organisation men fördelarna överväger ändå. Då du kompetensutvecklar dina medarbetare kommer de att bidra positivt till verksamhetens resultat och när de förr eller senare väljer att gå vidare tar de med sig en positiv bild av organisationen som arbetsgivare. Arbete med U:et stödjer därmed ditt kompetensförsörjningsarbete inte bara i kedjans första A (attrahera) utan också i det sista A:et (avveckling).

Ovanstående beskrivning är ett exempel på hur de olika delarna i ARUBA-modellen kan påverka och stärka varandra. Vilka bokstäver i ARUBA fokuserar din organisation på just nu och vilka borde ni utveckla? Och vad händer om ni tappar bort någon bokstav?

Pia Juhlin Åstrand

pia.juhlin@chefsverkstaden.se

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post