JM bygger grunden för att vara branschens mest jämställda arbetsgivare!

JM bygger grunden för att vara branschens mest jämställda arbetsgivare!

Byggbolaget JM vill vara det mest jämställda företaget i branschen! Jämställdhet är en hygienfaktor för att vara en attraktiv och framgångsrik arbetsgivare. Malin Lundgren, HR-direktör på JM, berättar mer om deras jämställdhetsarbete och deras initiativ för att ta större kliv framåt.

Malin Lundgren

Hur arbetar JM för att vara en attraktiv, jämställd och hållbar arbetsgivare?

Vi har formulerat en medarbetarstrategi som ska hjälpa oss att fokusera på det som vi ser är viktigast för att bli en attraktiv arbetsgivare; ledarskapengagemang och utveckling. Att våra medarbetare har rätt kompetens och förutsättningar i form av en trygg och säker arbetsmiljö (fysisk och psykosocial) är grunden från vilken vi bygger vårt engagemang. Vår ledarfilosofi ”Det engagerande ledarskapet” guidar oss i att skapa en kultur där det finns hög energi och tydlighet kring våra gemensamma mål och hur vi ska nå dem, berättar Malin Lundgren.
 

Vidare berättar Malin att JM som samhällsbyggare behöver ha en bred representation bland sina medarbetare för att säkerställa att de har många olika perspektiv i processerna och de arbetar aktivt med att bredda mångfalden i verksamheten. Ambitionen är att JM ska vara en jämställd arbetsgivare med utrymme för oliktänkande och som kan möta olika behov. De har flera mål för jämställdhet på koncernnivå och de arbetar aktivt för en jämn könsfördelning bland alla chefer samt i att öka andelen kvinnliga hantverkare.

Några initiativ vi har genomfört för att nå målen är bland annat:

    • Kvinnligt lärlingsprogram (som vi rekryterar till årligen).
    • Utveckling av jämställda arbetsförutsättningarna inom vår produktionsverksamhet, bland annat gällande arbetskläder, utformningen av omklädningsrummen i våra bodar och menssäkrade toaletter på alla våra arbetsplatser. 
    • Stöd och utbildning till våra chefer i rekrytering och ledarplanering för att säkerställa jämställda processer som är fria från fördomar och urval på felaktiga grunder.

 

JM kartlägger sina arbetsvillkor årligen i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex Jämix® där de har gjort en tydlig förflyttning till det bättre. På vilket sätt bidrar HR-nyckeltalen i ert jämställdhetsarbete?

Genom standardiserade nyckeltal som mäts regelbundet får vi insikt om både nuläge och progress. Det ger oss en förståelse för inom vilka områden vi behöver fokusera våra insatser på och det ger tydliga indikationer på om genomförda initiativ har givit resultat. Med HR-nyckeltalen från Nyckeltalsinstitutets JÄMIX får vi även möjlighet att jämföra oss med andra företag för att säkerställa att vi ligger i framkant inom dessa områden i vår bransch, säger Malin.

Vad är ni mest stolta över i ert jämställdhetsarbete?

Det vi är mest stolta över är att vi har ett tydligt fokus på dessa frågor i organisationen. Vårt kvinnliga lärlingsprogram är ett exempel, liksom att vi arbetar kontinuerligt med att utbilda våra chefer och se till att dialogen kring jämställdhet och inkludering är ständigt pågående i verksamheten, säger Malin.

Har du tips till andra arbetsgivare om vad de kan göra för att lyckas förändra strukturerna?

Jämställda strukturer är en affärskritisk fråga. Det är viktigt för att attrahera minoriteter men även för att behålla dem. Vi har satt utmanande mål, bland annat att vi ska ha minst 20 procent kvinnliga hantverkare fram till år 2030, och utifrån detta tittar vi på vilka aktiviteter som har störst sannolikhet att bidra till att vi når målet, berättar Malin.

Vad ser vi i Nyckeltalsinstitutets databas, hur uppnår vi förändring grundstrukturer?

Enligt den data vi har i Nyckeltalsinstitutets databas kring rådande arbetsvillkor och strukturer i svenskt arbetsliv ser vi följande:

I mansdominerade branscher tar det ca 50–60 år till vi uppnår 40 procent kvinnor i grundstrukturen – om trenden fortsätter.

I kvinnodominerade branscher tar det ca 100 år till vi uppnår 40 procent män – om trenden fortsätter!

För att uppnå strukturförändringar gäller det att ha koll på nettoförändringarna. Det kan vi på Nyckeltalsinstitutet hjälpa er med.

Våra kunder som kartlägger sina arbetsvillkor i jämställdhetsindex Jämix blir i genomsnitt bättre på 5 av 9 jämställdhetsområden under de tre första åren.

Hur ser jämställdheten ut i er organisation?

Låt oss ta fram ert nuläge och riktning, styrkor och utmaningar samt värdet av att lyckas. Kartan blir stödhjulen i arbetet att bygga en organisation vars grundläggande stenar är jämställdhet, attraktivitet och hållbarhet som arbetsgivare. Det ger i sin tur goda förutsättningar för att lyckas med era kultur och ledarskapsfrågor som också är en viktig del i detta arbete.

Det unika med Nyckeltalsinstitutets kartläggning och analys är den benchmark mot andra arbetsgivare som ingår – utan spaning ingen aning om vad som är bra eller dåligt.

Välkommen att boka en demo!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post