Hur kan vi lösa chefskrisen inom vården? Här är expertens rekommendationer!

Nästan var fjärde enhetschef inom vård och omsorg lämnar sin befattning inom loppet av två år på grund av sina mer eller mindre omöjliga uppdrag, enligt en tidigare nationell studie. Samtidigt är rekryteringsbehovet av nya chefer skriande stort. Vad beror chefskrisen på? Och vad kan chefer och ledningsgrupper inom vården göra för att lösa problemet? Ta del av vår expertanalytiker Anders Johréns analys och rekommendationer.

Vad är orsaken till att så många chefer inom vården väljer att sluta?
– Nyckeltalsinstitutets mätningar visar att en av de främsta orsakerna är de stora arbetsgrupperna inom vården. Det är inte ovanligt att en chef ansvarar för upp emot 40-50 anställda, vilket såklart medför begränsade möjligheter att skapa en effektiv och hälsosam arbetsplats. Det leder till hög långtidssjukfrånvaro och hög personalomsättning. Stora arbetsgrupper är inte den enda anledningen, men det är en stark bidragande orsak. Otillräcklig avlastning från stödfunktioner är en annan bidragande anledning.

Vad behövs för att komma tillrätta med situationen?
– Först och främst att man minskar storleken på arbetsgrupper eller, om det inte bedöms vara möjligt, tillsätter chefsstöd där annan administrativ personal kan bidra och låter cheferna lägga den tid de har på att vara just chefer. För att på bästa sätt kunna säkerställa att rätt åtgärder vidtas är det också viktigt att kvantitativt mäta och utvärdera arbetsvillkoren löpande. Först då är det möjligt att konstatera om åtgärderna ger önskvärd effekt.

Vad är ditt råd till chefer och ledare inom vården?
– Att kravställa tillräckligt med stöd och tillräckliga förutsättningar för att kunna utföra ett bra chefsarbete. Det är mer eller mindre omöjligt att ha ett direktansvar för kanske 50 medarbetare. Även om man har överkomlig storlek på sina arbetsgrupper är det viktigt att ställa krav på att få det chefsstöd som andra kan bidra med – både från ledning, administration och kollegor. Chefsarbete tenderar att vara ett ensamt arbete, se till att ha personer i din omgivning som gör det mindre ensamt.

Vill du veta mer om att mäta och analysera arbetsvillkor? Kontakta Daniel Ågren för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post