HR nyckeltalens bidrag till verksamhetens framgång 2022!

Kostnadsfritt webinar 20 januari kl 08.30 – 09.30

Vilka är de viktigaste HR-nyckeltalen för verksamhetsstyrning?
Hur väljer vi ut dessa?

I arbetet med strategier och verksamhetsmål är nyckeltal och HR-data en viktig del i beslutsunderlaget för den ekonomiska argumentationen om vilka aktiviteter som bör prioriteras.

Verksamhetsplanen för 2022 är satt och det är nu dags att kicka igång det nya året. För att veta åt vilket håll vi skall styra behöver vi veta nuläget och gärna även den historiska utvecklingen, då kan vi bedöma behovet av extra åtgärder för att nå de uppsatta målen.

Den 20 januari öppnar vi dörren till Nyckeltalsinstitutets databas med över 650 000 medarbetares arbetvillkor och HR-KPI:er kopplade till arbetsmiljö, frisktal, jämställdhet och hållbarhet.

Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet, visar hur databasen är uppbyggd och ger tips om hur vi väljer ut verksamhetens viktigaste nyckeltal att styra på, kopplat till HR-strategierna.

Välkommen att anmäla dig här.

Dagens talare

Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet AB

Tina Ekström, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post