Hemarbete – så trivs vi med den nya arbetsmiljön

Arbetet hemifrån fortsätter och distansarbete har för många blivit mer regel än undantag. Den fortsatta situationen skapar nya möjligheter men ställer också nya krav på både medarbetare och chefer. Hur trivs vi med den nya arbetsmiljön? Med stöd av oss på Nyckeltalsinstitutet har Ramboll utvecklat och genomfört hemarbetsmiljöundersökningar (HAMU) som visar svaret.

Många trivs bra med hemmakontoret
De hemarbetsmiljöundersökningar som har genomförts sedan april i år visar att majoriteten vill fortsätta att arbeta hemifrån även i framtiden – två av tre trivs bra med hemarbete. Fördelar i form av större flexibilitet i vardagen, minskad restid, mer effektiva möten och mindre störningar väger över utmaningar kopplat till problemlösning, inlärning, social interaktion och innovation.

Chefer, unga och kvinnor trivs inte lika bra
Ungefär var femte anställd upplever däremot situationen som mycket krävande och många av dessa är chefer. Medarbetare under 40 år och kvinnor uppger i större utsträckning än övriga grupper att de påverkas negativt, framför allt på grund av bristande sociala kontakter och svårigheter med att hålla isär arbete och privatliv. De som inte trivs med hemarbete upplever situationen som inte bara lite, utan mycket krävande.

Tre viktiga faktorer för att skapa en bra hemarbetsmiljö

  • Se till att upprätta forum och plattformar för kommunikation som underlättar dialog med kollegor och chefer.
  • Säkerställ att alla medarbetare har bra förutsättningar, till exempel i form av digitala hjälpmedel, för att kunna utföra sitt arbete på ett bra sätt.
  • Fånga upp medarbetare som tycker att hemarbete är utmanande och genomför riktade individuella insatser.

Behöver ni hjälp med att mäta era medarbetares arbetsvillkor i hemmet? Kontakta Daniel Ågren för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post