Hela universum blir meningslöst om vi utplånar oss själva

trad_uppot_600_329

En intressant radiointervju med rymdfysikern Max Tegmark får mig återigen att reflektera över beslutskriterier: hur mänskliga beslut fattas. Han sätter nämligen ljus på den nya situation som vi befinner oss i idag, vi som bebor en himmelskropp som heter jorden – att vi inte, med den tekniska utveckling vi numera nått, har råd att fatta fel beslut/handla fel. Tidigare i historien har människan alltid kunnat påstå ”att vi lär oss av våra misstag” om något gjorts eller påhittats som visat sig utfalla tokigt. Att någon kan påstå detta beror i mycket hög grad på att det inte har gått alldeles åt skogen Någon måste ju i alla fall alltid ha överlevt!

Påståendet, att vi lär oss av våra misstag, är troligen, i empirisk mening, ett inte helt sant påstående. De flesta av oss nu levande eller döda individer har väl en bristande förmåga att lära sig av sina misstag. Många misstag, i stort som smått, har väl en benägenhet att upprepas gång på gång, mot bättre vetande. Poängen, och det är det Tegmark påpekar, är att det tidigare, sett ur jordklotets perspektiv (13,8 miljarder år) aldrig inneburit total katastrof om misstag skett. Den situation vi har idag kan vara annorlunda. Klimathotet är ett konkret exempel. Artificiell intelligens kanske ett annat.

På vanlig svenska har vi ett verb som beskriver det vi har för oss när vi inser att vi fattat fel beslut och skulle ha valt ett annat: ”vi grämer oss”. Substantivet heter grämelse och för mycket av den varan gör oss missmodiga. Problemet med dagens situation är att en stor katastrof kan t. o. m. innebära att det inte ens finns kvar någon som kan gräma sig.

Idag är mycket av beslutsfattandet inriktat på att välja det alternativ som ger största möjliga förväntade framtida avkastning. Det innebär att en mycket liten sannolikhet för ett oönskat utfall tar udden av de stora negativa konsekvenser som i så fall skulle inträffa. Dilemmat med detta kriterium är att i verkligheten går det ju antingen bra eller dåligt. Det förväntade värdet inträffar ju aldrig! En person som inte har råd att förlora en endaste krona bör inte köpa en lott även om chansen till vinst är stor.

Vi behöver alltså i allt viktigt beslutsfattande idag i högre grad föra in en analys av och argumentation för det alternativ som undviker de största negativa konsekvenserna. Ofta innebär det att göra något som kanske kostar på mer umbäranden på kort sikt eller medför att kortsiktiga fördelar undviks. Vi behöver också, världen över, bli bättre på utbildning – hur ser världen ut och vad vet vi idag? En deprimerande uppgift i programmet (söndagsintervjun 28 mars i P 1 ) är att en färsk undersökning ger vid handen att 42% av USA:s befolkning tror att universum är yngre än 10 000 år!!

Tegmark, som anges vara en av världens mest citerade vetenskapsmän i fysik, håller vidare inte för otroligt att teorin om ett oändligt antal parallella universum är fullt tänkbar och att ett tillstånd existerat innan tid och rum fanns. Vilket i sin tur möjliggör tanken att någon varelse någon annanstans i en annan rymd just nu läser i stort sett denna text i ett bloggliknande tillstånd! Härligt med sådana vetenskapsmän!

Olle Högberg, nyckeltalsexpert.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post