Framtidens jobb

I november presenterades en rapport från Saco om vilka yrken som det i framtiden kommer råda brist på kompetens i. Enligt rapporten så kommer det t ex att råda stor brist på lärare och präster. Också när det gäller välfärdsyrken inom kommuner och landsting kommer det att bli tufft att rekrytera personal.

Det innebär att de medarbetare som jobbar i dessa yrken kan få arbeta mer övertid, täcka upp vakanser, få en tuffare arbetsmiljö, risk för sämre kvalité. Samtidigt som verksamheten ska locka till sig nya medarbetare. Det kan bli en svår ekvation att lösa. Arbetet med arbetsmiljöfrågor, arbetsvillkor och värdet av att vara en attraktiv arbetsgivare är större än någonsin för dessa verksamheter.

Men rapporten visar också yrken där det kommer råda balans på arbetsmarknaden. Där det kommer finnas jobb och tillgång på kompetens. Bland annat:
Agronom och lantmästare, arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister.
För kommunikatörer och beteendevetare spås framtiden bli tuffare när det gäller att hitta jobb. Tillgången är stor och efterfrågan mindre.

Kan digitalisering vara ett sätt att hantera bristen på kompetens?
Det kan säkert vara ett av flera sätt, ta t ex Trelleborgs kommun som har infört handläggarrobotar inom Socialförvaltningen. De tilldelades utmärkelsen Guldlänken 2017 för sitt nya arbetssätt. Resultaten talar för sig själva, deras handläggningstider har minskat från 10 dagar till max ett dygn.

Utvecklingen av smarta robotar och artificiell intelligens kommer förändra arbetsmarknaden och behov av helt nya yrkesgrupper kommer uppstå. Bootmanusskrivare är ett yrke som för några år sedan inte fanns, likaså sökordsoptimerare.

Men allt går nog inte att robotisera, fortfarande behövs det mänskliga, framförallt inom välfärden. Där det är så mycket mer än själva tekniska lösningen som behövs för att göra så att människor mår bra. Så även om kommuner och landsting robotiserar det som går, finns behovet av mänsklig kompetens kvar.
Arbetet med arbetsmiljöfrågor, att vara en attraktiv arbetsgivare med goda, rättvisa villkor och med respektfullt och gott ledarskap kvarstår.
Som en av våra kunder sa: Det handlar om våra processer, ett vardagligt, långsiktigt arbete och att bara fortsätta jobba på och inse att vi aldrig blir klara med arbetsmiljöarbete och förbättrade arbetsvillkor.

Kjell Kalmnäs
Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post