Dupont och Du Pont

Anders

Dupont och Du Pont

Om du säger Dupont och får en tydlig reaktion hos din samtalspartner har den kanske nära relationer med det multinationella företaget Dupont. Eller så är den en riktig Tintin-nörd (detektiverna i Tintin heter Dupond och Dupont) eller så kanske hen tänker på den övergripande ekonomiska styrmodellen som många vinstdrivande företag använder, Du Pont-formeln.

Förr i tiden, det vill säga när undertecknad för mer än 30 år sedan läste företagsekonomi på universitetet, var nyckeltal ofta synonymt med ekonomiska nyckeltal. Det handlade mycket om vinstmarginal, kapitalomsättningshastighet och avkastning på kapital. Det som alltså är underlag för det som brukar kallas Du Pont-formeln: vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet = avkastning på kapital. Visst fanns det även då många verksamhets- och marknadsnyckeltal samt ett och annat personalnyckeltal. Men företagets styrning utgick ofta från den s.k. Du Pont-formeln.

Så är det även idag i de flesta vinstdrivande verksamheter. Men idag kopplar vi och analyserar mängder med andra nyckeltal på ett sätt som inte gjordes förra seklet. T.ex. finns det varianter av
Du Pont-formeln där medarbetarna i högsta grad blir synliga.
Genom att beräkna personalvinstmarginal (vinst per personalkostnadskrona) och personalintensitet (andel personalkostnader i förhållande till kapital) får vi på motsvarande sätt som i den ursprungliga Du Pont-formeln fram avkastning på kapital (personalvinstmarginal x personalintensitet = avkastning på kapital). Det som blir allt tydligare i nästan alla verksamheter, att det är de anställda som skapar framgång, kan på så sätt också bli tydligare i våra nyckeltalsanalyser och därmed också i styrningen av våra organisationer.

Och det är i sammanhanget faktiskt inte helt oväsentligt att vara en riktig Tintin-nörd. För då kommer du garanterat ihåg vad formeln heter.

Anders Johrén, Nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet och samlare av Tintin album.
Oktober 2016

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post