Digitalisering

NY OCH BILLIGARE TEKNOLOGI i kombination med ökad konkurrens driver digitaliseringen. Vi ser dess effekter överallt, det mesta är positivt och förändrar hur vi lever våra liv i grunden. Vi är mer uppdaterade, integrerade och interagerande. Företag och organisationer vill sätta kunden i fokus och organiserar sin verksamhet utifrån det, vilket leder till nya arbetssätt, nya processer och plattare hierarkier. Men vi märker mer av digitaliseringen i våra privata liv, med onlinetjänster från bland andra Spotify, Uber, Skatteverket och Försäkringskassan, än vad vi gör i våra yrkesliv där vi ofta sitter med autonoma system som är dåligt integrerade med varandra. Ofta börjar man digitaliseringen med en liten process som kunden möter. I bästa fall kan man erbjuda en sömlös upplevelse och får ihop systemen back-end, men allt som oftast lyser det igenom att den information företaget har om en som kund inte slår igenom och bakom det snygga gränssnittet är det är olika system som inte pratar med varandra. Det pratas ofta om att det går så fort, och att det är nu det händer, men det går inte så fort som man kan tro. Det vi ser hända nu är mycket av det man sa i IT-branschen vid millennieskiftet.

DIGITALISERINGEN leder till att arbeten försvinner och nya kommer till. Man behöver inte längre någon som t.ex. stansar fakturor när processen automatiserats. Däremot behövs någon som bygger processen, projektleder, programmerar och är processägare. Mindre kvalificerade tjänster med repetitiva arbetsuppgifter försvinner och insteget in på arbetsmarknaden blir högre. Än så länge är det i första hand inte välutbildade akademiker jobb som kräver analys, kritiskt granskande, kreativitet och interaktion som drabbas. Människor är överlägsna maskiner på så många sätt.

SNART KOMMER ROBOTISERINGEN. Robotarna lär sig tillämpa regelverk, handlägga ärenden, kommunicera med EQ och blir snabbt verksamhetens duktigaste kollega som aldrig behöver lunch, semester eller sömn. De är ständigt uppkopplade och uppdaterade på det senaste inom sitt område, alltid med den senaste informationen från världens alla hörn tillgänglig. Psykolog-robotar i USA har bättre statistik gällande minskande antal självmord bland återvändande soldater som ska återanpassas till samhället än mänskliga psykologer. Världsbilden gungar. Vad ska alla människor göra när robotarna tar över våra jobb och gör det billigare och bättre? Vi kan vänta oss drastiska förändringar på arbetsmarknaden på relativt kort sikt. På vissa håll har frågan om medborgarlön börjat diskuteras.

Ulrica Storset
Marknadschef
Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post