Digital, nej, kulturell transformation!

Vi är mitt i den digitala transformationen. Överallt diskuteras hur man kan ta sin verksamhet till nästa nivå och hur nya tekniska lösningar kan göra jobbet bättre och snabbare. Det pratas mycket om processer, tekniker och arbetssätt. För många är detta spännande och stimulerande, man ser möjligheterna och vill vara med på resan även om ingen kan vara riktigt säker på slutdestinationen. För andra är det väldigt skrämmande. Man kanske förstår att man borde vara med på tåget, men man tror inte riktigt på det, man känner sig osäker och vågar inte släppa taget om det som varit, är det inte bra som det är och var det inte bättre förr?

Det enda vi kan vara säkra på är att förändring är konstant, vare sig vi gillar det eller inte. Utmaningen på förändringsresan är inte tekniken, systemen och arbetssätten, utan människorna. Det är vi människor som tillsammans utgör de företag och organisationer vi arbetar för. Med våra styrkor, kompetenser, vilja och mod. Men också med våra svagheter, rädslor och brist på engagemang. Som ledare är det den mänskliga och kulturella transformationen som är det svåra i detta digitala paradigmskifte. Att få människor att gå från att vara rädda, skylla på varandra och fokusera på det som är fel till att vilja vara en del av resan och engagerat ta ägarskap, samarbeta och lösa uppgiften. Höga krav ställs på medarbetare att våga prova nytt och ledare att ge stöd och vägledning. De team som orkar hålla i och klarar att ha en öppen och konstruktiv dialog vad gäller möjligheter och svårigheter blir vinnarna.

Ulrica Storset, Marknadschef
Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post