Det saknar chefer mest just nu – tid, kraft och riktning – Chefstidningen

Det saknar chefer mest just nu – tid, kraft och riktning

Svante Randlert, krönikör på Chefstidningen och grundare/vd på Wisory är en klok man som vi ofta bollar tankar och klurar på datainsikter med. Allt för att tillsammans stötta chefer i sitt arbete i att lyckosamt styra verksamheten dit de vill. Bland annat har vi pratat mycket om detta Svante återkommande får höra av chefer han möter  (och det är många), bristen på tid, kraft och riktning. Det är verkligen oroväckande att så många chefer upplever sin vardag på detta sätt. Dels för att det smittar fler i organisationen, dels för chefers hälsa och välmående. Men även för ökad risk av sämre verksamhetsresultat. För det finns en alternativkostnad för denna situation som chefer upplever sig ha. 

Svante sätter verkligen fingret på en situation som vi tillsammans behöver lösa. Det är skönt att i slutet få ta del av kloka tips för att ta tillbaka kontrollen kring rid kraft och riktning, där förmågan att be om hjälp är central, likaså förmågan att välja bort. Tack Svante för en klok krönika, kanske kan inspirera till nyårslöften om?

Det saknar chefer mest just nu – tid, kraft och riktning – Chefstidningen

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post