Dags för verksamhetsplanering

En verksamhetsplanering utan nuläge är som att orientera i skogen utan karta och kompass - det blir mycket svårare att komma till målet!

Just nu är verksamhetsplaneringen för 2024 i full gång och vi på Nyckeltalsinstitutet vill skicka med några goda råd:
  • Verksamhetsplanen ska täcka hela organisationen och vara nåbar för att ge energi för året.
  • Enkelheten är viktig – skapa inga tunga verksamhetsplaner som är omöjliga att uppnå.
  • Fokusera på några utvalda områden och inte välj inte för många. Tänk på att verksamhetsplanen ska ge energi i organisationen, skapa nyfikenhet och hopp om framtiden.
  • Verksamhetsplaner gör vi för att kunna styra, och hantera, en framtid som kommer att se annorlunda ut än nutiden. Då är det viktigt att inse att allt inte blir som vi har planerat och att vi måste ha med alternativa scenarier för att kunna hantera både sannolika och mer osannolika utfall.


För att kunna göra dessa scenarios behöver vi en karta på nuläget, gärna med historiska data som visar trender. Då kan vi räkna ut tider för måluppfyllelse, risker på vägen och värden av att lyckas.

Men utan karta – ingen aning om vilken väg som är bäst att ta, vi vet ju inte ens var målet bör ligga!

Vi på Nyckeltalsinstitutet tar fram kartan till våra kunder gällande deras styrkor och utmaningar som arbetsgivare.

Baserat på data från HR-systemen tar vi fram fakta på hur det faktiskt ser ut och hur väl organisationer står sig i konkurrensen om kompetens jämfört andra arbetsgivare i branschen. Förutom att analyserna används som kartor och beslutsunderlag i verksamhetsplaneringen, kan de med fördel ses som ett personalekonomiskt bokslut att ta med i årsredovisningen.

Nyckeltalsinstitutet har en unik databas med rådande arbetsvillkor från över 20 branscher med totalt ca 780 000 medarbetares arbetsvillkor ingår med 27 års historik. Det finns ingen annan lika omfattande och signifikant källa till svenskt arbetslivs rådande arbetsvillkor i Sverige!

Det är som Google för HR i omvärldsbevakning gällande t.ex. sjuktal, frisktal, personalomsättning, distansarbete, förmåner, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter i organisationer.

Värdet av att använda våra kartläggningar: Nyckeltalsinstitutets kunder förbättrar sig i snitt inom fem av nio centrala HR-områden under de första tre åren! 

Vill du veta mer?

Kontakta oss via info@nyckeltal.se

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post