Dags för lönebeskedsamtal – ”äntligen!”

Dags för lönebeskedsamtal – ”äntligen!”

Sedan årsskiftet ingår numera Nyckeltalsinstitutet och Novare Pay Consulting i samma bolagsstruktur med Söderberg & Partner som delägare. Detta ger oss på Nyckeltalsinstitutet möjlighet att förmedla olika spetskompetenser inom olika detaljområden som ingår i våra benchmark och analyser av arbetsgivarvarumärket. Evelina Gille, konsult och delägare på Novare Pay Consulting är en av dessa och idag vår gästskribent, då det är bråda tider med lönebeskedssamtal för många av våra kunder.

Dags för lönebeskedsamtal – ”äntligen!” tänker en del, ”svårt!” tänker andra. Att prata lön och prestation upplevs sällan enkelt, men det är en del i rollen som lönesättande chef. Med stöd från HR finns det mycket du som chef kan göra för att skapa förutsättningar för väl genomförda samtal och för att bli mer bekväm i lönedialogen. Novare Pay Consulting, specialister på löner, förmåner och incitamentsprogram, listar tre tips till dig som chef för att lönebeskedssamtalet ska bli så bra som möjligt för båda parter:

  • Balansera förväntningar

Syftet med lönebeskedsamtalet är att förmedla den nya lönen och förklara vad som ligger till grund för den – det är inte ett förhandlingstillfälle. Att tydliggöra detta för medarbetaren är ett sätt att balansera förväntningarna inför och i samtalet.

Kontinuerlig återkoppling och feedback under året är en viktig del i ledarskapet och bidrar till att skapa realistiska förväntningar på medarbetarens löneutveckling. Se till att driva utveckling utanför lönesamtalets forum. Har du en väl fungerande dialog med din medarbetare kring utveckling, ansvar och prestation blir lönebeskedsamtalet en summering av dialogen under året. Lönebeskedet ska inte vara en stor överraskning!

  • Var ordentligt förberedd

Det är viktigt att medarbetaren förstår vad som ligger till grund för den nya lönen och det är ditt ansvar som chef att tydliggöra det. En upplevelse av orättvis lönesättning är ofta kopplad till brist på förståelse för hur chefen har resonerat. Med ett tydligt och väl underbyggt resonemang ökar chansen att medarbetaren upplever sin lönesättning som rättvis.

Om en medarbetare brustit i sin prestation som speglas i en avvikande låg lönehöjning, är det viktigt att du kan förklara hur prestationen brustit. Förbered dig på att prata med medarbetaren om hur detta kan åtgärdas i framtiden för att ge förutsättningar för en positiv löneutveckling.

Var beredd på svåra samtal och starka reaktioner för att öka dina förutsättningar för att bemöta dem på ett bra sätt. Dra nytta av HR och chefskollegor i förberedelser!

  • Tydliggör processen för lönesättning

Att medarbetaren förstår hur lön sätts och revideras är viktigt för att lönesättningsprocessen ska upplevas som legitim. Tydliggör hur processen ser ut – När revideras lönen? Hur bestäms den nya lönen? Vilka kriterier ligger till grund för bedömning?

Att i lönebeskedsamtalet hänvisa till bolagets process för lönesättning kan inge ett ökat förtroende hos medarbetaren för den bedömning som gjorts. Att kunna peka på en tydlig koppling mellan prestation och lön gör även lönesättning till ett effektivt styrmedel.

Sannolikt kommer inte alla bli nöjda med sin nya lön, men alla kan bli nöjda med hur lönesättningsprocessen genomförs och hur lönebeskedet framförs!

Vill du stärka bolagets arbete kring lönesättning eller få stöd i hur man kan prata kring lön och prestation? Kontakta Evelina Gille, konsult och delägare på Novare Pay Consulting, för mer information.
evelina.gille@novare.se

Precis som Evelina skriver är förväntningar på er som arbetsgivare en avgörande faktor i hur väl ni lyckas. Vi på Nyckeltalsinstitutet kan säkerställa att ni matchar dessa övergripande förväntningar väl så att framtida medarbetare väljer er och framför allt att talangerna väljer att stanna och utvecklas internt hos er. Det är därför viktigt ur ett Employer brand-perspektiv att ha koll på vilka nivåer som är optimala och hur ni står er mot andra – vilket vi på Nyckeltalsinstitutet erbjuder genom vår unika och starka branschdata.

Vill du veta hur ni ligger till?
Då är Karin Schönberg rätt person att ta ett samtal med!
karin@nyckeltal.se

Novare Pay Consulting
Lönesättning är en viktig del i att styra verksamheten, för att rättvist och relevant kompensera medarbetare i linje med bolagets strategi, förutsättningar och behov. Novare Pay Consulting hjälper företag genom hela lönesättningsprocessen:

från att definiera önskad ersättningsstrategi,
utforma ett ersättningserbjudande i linje med definierad strategi,
kommunicera ersättningsstrategi- och erbjudande till medarbetare,
utbilda lönesättande chefer i lönesättning och lönebeskedsamtal,
 till att förbereda lönerevision genom marknadsreferenser, interna kostnadsanalyser och processer.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post