Så skapas ett ekonomiskt och framgångsrikt arbetsmiljöarbete!

Hälsosamt arbetsliv – bättre ekonomi
En unik online utbildning som kombinerar de hälsoekonomiska analyserna och argumenten med praktisk träning i organisatorisk och social arbetsmiljö.

Innehåll:

 • Ekonomiska schabloner kring hälsa och arbetsmiljö grunder
 • Ekonomiska argument för aktiviteter som ökar det egna ansvaret hos medarbetare och arbetsgivare och förbättrar hälsostatusen för de anställda.
 • Ansvarsfördelningen mellan chef och medarbetare och dess påverkan på hälsoarbetet.
 • Samtalsträning utifrån en mycket tydlig och strukturerad modell samt verktyg för proaktivt agerande inom organisatorisk & social arbetsmiljö.


Utbildningen vänder sig till dig som vill:

 • Stärka de ekonomiska argumenten för åtgärder som förbättrar hälsostatusen och hållbarheten bland de anställda.
 • Bli bättre på att analysera, tolka och även ta fram nyckeltal kring hälsa och arbetsmiljö.
 • Få stärkt verktygslåda för det praktiska arbetet inom organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Bli en bättre beställare av tjänster inom hälsa och arbetsmiljö.
  Inga förkunskaper krävs.
  Digitalt material i form av bilder, illustrativa data och övningsexempel i excel ingår.

Utbildningen genomförs i samarbetet mellan Nyckeltalsinstitutet och Arendra. 
En kombination av hälsoekonomisk kunskap ihop med expertkunskap inom praktiskt och socialt arbetsmiljöarbete som ger deltagarna praktiskt stöd och vägledning i situationer där skillnaden mellan att göra rätt och fel kan vara en miljonkronorsfråga. Genom ekonomiska och humana incitament agerar vi för en hållbar arbetshälsa.

Kursledare: 
Anders Johrén
civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar med utbildningar, utredningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument kring personalfrågor. Han är en av Sveriges främsta analytiker inom arbetsmiljö, hälsotal och friskvårdssatsningar. 
Tina Ekström VD på Nyckeltalsinstitutet AB. Tina arbetar med försäljning, workshop och utbildningar inom personalekonomi. Tina har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ och strategisk chef.
Annika Stenberg, utbildare, konsult och delägare Arendra AB. Annika har arbetat med affärsutveckling avseende arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsprocesser hos stora kunder i över tjugo år. Både som ansvarig chef, kvalitets- och kundansvarig.
Susanna Linder, Utbildare, konsult och delägare Arendra AB. Susanna har en medicinsk bakgrund inom fysioterapi, har arbetat i uppdrag och med affärsutveckling tillsammans med försäkringsbolag och även arbetsgivare gällande personalhälsa i över femton år. Både som chef, kvalitets- och kundansvarig.

Anmälan och pris

Halvdagsutbildning i grundläggande statistik på distans, á 2 900: – exklusive mervärdeskatt.
Deltagande sker via Webblänk.

Datum och tid:

1 juni kl. 13.00 – 17.00

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Anmäl dig här

Kurstillfällen

Anmäl dig här

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post