Byte av bostad – en vansinneshandling eller framgångssaga?

Nyligen bestämde jag och min man oss för att flytta från ett hus som ligger mer eller mindre på landet till ett hus cirka tre kilometer ifrån det tidigare. Även om vi visste att flyttbestyren skulle innebära ett omfattande jobb både vad gäller administration kring flytten (byten av elbolag och abonnemang, kontaker med mäklare, banker, flyttfirmor etc.) och mer praktiska göromål (visningar, ett evigt nedpackande och uppackande, bärande och konkande, besiktningar, rensning av uthus och bodar etc.), så insåg vi efter ett tag att vi nog underskattat den mängd tid och energi en flytt av det här slaget innebär.

Många (inklusive vi själva) har under denna tid ifrågasatt om det verkligen var värt allt det här besväret för en flytt till ett hus som inte var nämnvärt större än det tidigare, som har i princip samma renoveringsbehov och som trots allt ligger på samma halvö. Men hur avgör man egentligen värdet av något sådant? I övervägandet av om man ska genomföra en så pass stor förändring i sitt och sin familjs liv så vore det ju praktiskt om fördelarna kunde beräknas på något lämpligt sätt. Men vilka nyckeltal kan då vara aktuella i detta sammanhang? Är det t.ex. antalet flyttkartonger och möbler som måste flyttas i förhållande till antal meter bohaget måste transporteras? Eller är det tiden man lägger ner på flytten i förhållande till det extra antal kvadratmeter i det nya boendet? Eller är det antalet färre eller fler renoveringar som måste genomföras i det gamla respektive det nya huset? Är det antalet andra större livsprojekt/händelser som är inplanerade parallellt med en flytt under den aktuella perioden? Eller är det helt enkelt den monetära kostnaden förknippad med en flytt i jämförelse med att bo kvar?

Eftersom nyckeltal består av tal som är intressanta för ett visst ändamål, så landade jag till slut i att som när det gäller så mycket annat så finns det inget allmängiltigt nyckeltal som kan beräkna det rimliga i att genomföra en flytt. Vad som är en värdefull paramenter i ett boende kan vara något helt annat än vad det är för någon annan. För oss var helt enkelt det viktigaste nyckeltalet: Avståndet. Förändringen det innebar för oss att gå från att ständigt vara bilberoende till att plötsligt få promenadavstånd till buss, förskola, skola, vänner och annat som är viktigt för oss i vårt liv var helt enkelt ett nyckeltal som vägde så pass tungt att de övriga framstod som närmast oviktiga. Att tre kilomenter kan vara så betydelsefulla kan möjligtvis vara obegripligt för andra, men som sagt, det som gör ett nyckeltal meningsfullt beror på värdet av att uppnå det som det avser mäta. Med tanke på vårt högt skattade värde av en förenkling av våra vardagsrutiner kan vi därför med säkerhet konstatera att nyckeltalet tre kilometer (i rätt riktning) gjorde flytten mer än mödan värd!

Malin Mattson, doktorand vid Stockholms universitet samt sakkunnig åt Nyckeltalsinstitutet.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post