Bino Catasús – Svensk mästare i att lära ut redovisning och revision!

Bino Catasús, Svensk mästare i att lära ut redovisning!

"Jag är stolt som en tupp. Även om jag är både forskare och lärare så är jag i själen en lärare. Så priset betyder mycket!"

Bild från prisutdelning vid Lunds universitet

Förra veckan tilldelades vår kollega och medgrundare av Nyckeltalsinstitutet, professor Bino Catasús Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris och utmärkelsen svensk mästare i att lära ut redovisning och revision. 

Bino är professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och revision samt sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet.

Klassiska sportfrågan – hur känns det?

Jag är stolt som en tupp. Även om jag både är forskare och lärare så är jag i själen en lärare. Så priset betyder mycket!

Det är ett pris som Svenska Revisionsakademin ger ut (för första gången). De vill uppmärksamma goda insatser i undervisningen i redovisning i Sverige. Att kollegor och praktiker har valt ut mig gör mig extra stolt eftersom det finns väldigt många mycket duktiga lärare på universitet och högskolor.

Vad är ditt bästa tips för att lära ut?

Det finns en förberedelsefas som jag tror på.

Det viktigaste av allt är att tänka på vem som sitter i salen/rummet/bakom skärmen. Vad undrar de? Vad vet de tidigare? Som vilken kommunikationsinsats som helst behöver allt starta i mottagaren.

När den funderingen är någorlunda klar, brukar jag tänka på vad som är de centrala lärdomarna jag vill förmedla till dessa ”mottagare”. Här gäller det att inte ha för höga eller låga ambitioner. Tumregeln – som jag följer – är att mottagaren som mest kan ta emot 2-3 budskap per timme. En lärare kan då ha ambitionen att förmedla 4-6 stycken budskap per timme (för att hantera frågan att mottagarna har olika ambitioner, förkunskaper, idéer, intresse osv.). 

Vid genomförandet tror jag på att läraren ska:

* Förenkla så gott som möjligt (eftersom komplicera är relativt enkelt)

* Röra sig mellan ”the small story” (kanske en bokföringspraktik) till ”the big story” (hur kan vi förstå företag). Detta bygger på hypotesen att teknik utan sammanhang blir meningslöst, men också att sammanhang utan teknik blir ”tomt”. Denna rörelse är det som ökar ”förståelsen” men också lär ut ”tekniken” i ett sammanhang.

* Personligen försöker jag också dramatisera och illustrera med vardagsobservationer. Redovisningsämnet är sällan ”vardag” för människor och därför kanske det är extra viktigt att göra ämnet samhällsrelevant och därigenom intressant och till och med roligt.

* … sen försöker jag använda humor… jag använder humorn för att jag tror att leendet och skrattet hjälper människor att vara mottagliga. 

Stort grattis Bino! 

Vi är otroligt stolta och glada över att vi har den fantastiska förmånen att få lära oss av en svensk mästare!

Priset tilldelas enligt Svenska Revisionsakademins motivering: 

”Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Bino har även skrivit läroböcker och haft administrativt ansvar med koppling till utbildning.

Binos engagemang för studenter visar sig i att han flera gånger erhållit studentkårens pedagogiska pris. Hans djupa kunskap och förståelse för forskning i redovisning, såväl som redovisningens praktik, möjliggör teoretiska kopplingar i undervisningen och förbereder studenterna väl för det arbetsliv som de möter efter studierna.”

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post