Att mäta nyckeltal- ett sätt att veta att organisationen är på rätt väg!

 

Jag hade förmånen att få ha en workshop med härliga gänget på nyckeltalsinstitutet i veckan och slogs återigen av betydelsen och pondusen som nyckeltalsinstitutets verktyg har!

Vi pratade om förändringarna på marknaden och hur organisationer ställs inför stora utmaningar inom Talent Management på grund av dessa. För att nämna några så är ”war of talent” en, då det kommer bli viktigare och tuffare att hitta den specifika och rätta kompetensen framgent. En annan är spridningen av de olika generationerna i organisationer. Redan idag har organisationer allt ifrån generation Z (post-milleniumgenerationen) till 40-talister med helt olika krav i organisationer. Utöver det så är det den ständiga digitaliseringen som påverkar enormt i alla organisationer.

Vi pratade om behovet av att skapa flexibla organisationer för att vara agil för alla dessa olika behov inom organisationer och förändringar på marknaden.

Att mäta nyckeltal kan ge organisationer en indikation på att man är på väg åt rätt håll. För en organisation att veta vilka styrkor och svagheter man har utifrån ett medarbetarperspektiv är otroligt viktigt. De nya generationerna ställer högre krav på transparens och är mer intresserad av att veta vilka utmaningar man har inom organisationen än att höra ”floskler” kring allt som är bra. Egentligen är det ju inte så stor skillnad från hur man ser på rekrytering. En kandidat som inte vet vilka utvecklingsområden den har och nämner saker som egentligen kanske inte är ”svagheter”, känner man ofta att man inte riktigt får grepp om. Vilka vill jobba i en organisation där man inte vet vad man behöver arbeta med för att bli bättre?

Nyckeltalen blir därför anvisningen på organisationers styrkor och svagheter och att mäta nyckeltalen blir ett sätt att veta vad man ska arbeta med och en indikation på om man är på rätt väg eller inte. Att sen kunna jämföra sina nycketal med andra organisationer generellt eller inom sin respektive bransch blir ett enormt värde för en organisation. Nyckeltalen blir vägskyltar för att veta att man är på rätt väg och där stoppskylten är nycketalen som man behöver arbeta med.

Tina Ekström, VD på Nyckeltalsinstitutet sammanfattar mina tankar, ”Nyckeltalen är tryggheten, de är som backkameran på en bil som larmar om det håller på att gå fel och om man är på rätt väg eller inte.” Att mäta nyckeltal är i mina ögon oerhört viktigt framöver!

 

Viktoria Ramnelius

Styrelseledamot Nyckeltalsinstitutet

 

 

 

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post