Att attrahera rätt kompetens och sedan få dina medarbetare att vilja stanna kvar – nyckeltalen visar vägen

Talent Management är en stor utmaning som många organisationer idag står inför, det så kallade “war of talent”. Det blir allt svårare att attrahera och få kompetensen att vilja vara kvar. Här utgör personalekonomiska HR-nyckeltal – people analytics – ett stort värde. Genom kartläggning av nyckeltalen formas en kompass för organisationen. Var är vi och vart är vi på väg?

Det kommer bli allt viktigare och tuffare att hitta den specifika och rätta kompetensen. Generationernas spridda krav och kunskap i digitaliseringens framfart ställer nya krav på arbetsgivare och konkurrensen i branschen blir allt hårdare.

Kartlägg organisationens styrkor och svagheter i siffror – er kompass
Som organisation behöver man känna till sina styrkor och svagheter, visa sina arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Genom att arbeta med dessa frågor i HR-nyckeltal kan din organisation, svart på vitt, få svar på hur ni ligger till, och börja mäta.

HR-nyckeltalen blir vägvisaren för organisationens styrkor och svagheter – och att mäta nyckeltalen blir ett sätt att veta vad man ska arbeta med. En indikation på om man är på rätt väg eller inte. Att dessutom jämföra sina resultat med andra organisationer, generellt eller inom sin bransch, underlättar målsättandet och ökar sannolikheten för att förbättrande arbete kommer sjösättas. Vissa jämförelser kommer göra ont och vissa ge bekräftelse på goda resultat.

Arbeta med era HR-nyckeltal
Börja resan mot att säkerställa att just din organisation står sig i konkurrensen om rätt kompetens. Se om kompassen är riktad mot rätt håll och hur ni kan optimera er väg till att bli en drömarbetsgivare. Där ni attraherar rätt kompetens – och får era medarbetare att vilja stanna kvar. Vår Nyckeltalsportal är en digital webbportal som ger mer optimal tillgänglighet, omvärldsbevakning
och enkelhet i arbetet med people analytics. Databasen är stor och unik i sitt slag i Sverige, med HR-nyckeltal – people analytics – inom många olika branscher.

Vill du veta mer? Kontakta Elin!
Elin Larsson, kundansvarig
elin@nyckeltal.se / 0708-849158

eller,
boka en demo!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post