Akuthjälpen – unikt stöd till Sveriges HR-avdelningar i krisen

HR-sverige befinner sig just nu, tillsammans med resten av världen, i en pressad situation. Korttidspermittering skapar möjligheter för företag och andra organisationer att anpassa sin bemanning till den rådande situationen utan att behöva säga upp personal. Men hur vet man när det är dags att permittera? Och hur vet man vilken omfattning som är mest lönsam? Nyckeltalsinstitutets nya akuthjälp hjälper företag och organisationer med akuta HR-frågor.

Första hjälpen för HR-avdelningar

Akuthjälpen är en unik skräddarsydd lösning, specialanpassad för den rådande krissituationen. Syftet är att ge stöd åt HR-avdelningar som på något sätt har drabbats av krisen genom att kombinera personlig rådgivning och avancerade modeller för ekonomiska beräkningar. Ett komplett första hjälpen-kit för hela HR-sverige.

Simuleringsmodell som räknar fram bästa lösningen

Räkna ut när det är läge att fatta beslut om permittering, och räkna ut när det är läge att förlänga eller avbryta permitteringen. Akuthjälpens simuleringsmodell gör beräkningar på och prognoser för till exempel tillfällig överkapacitet, besparingsåtgärder, tillfälligt korttidsarbete och liknande. Det gör det möjligt att svart på vitt få svar på vilken den mest lönsamma lösningen är för just ert företag.

Få input från en expert

Om situationen känns övermäktig – ta hjälp av en expert! Se till att få hjälp med beräkningar, sammanställningar av kritiska värden och ekonomiska argument. Se er om efter hjälp på ett så tidigt stadium som möjligt för att självständigt kunna räkna vidare och fatta nya beslut allt eftersom, så att största möjliga lönsamhet kan bibehållas genom krisen.

Behöver ni akuthjälp? Kontakta Alice Stahre, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post