Aktivitetsbaserade arbetsplatser – hatade och älskade

Världen över arbetar företag i alla storlekar med att förstå fördelarna med att implementera aktivitetsbaserade arbetsplatser. För många företag blir tanken av ett aktivitetsbaserat kontor alltmer tilltalande och på senare tid har stora organisationer gått in i långa projekt för att inse de aktivitetsbaserade arbetsplatsernas fördelar. Men frågorna är många och några av dem man bör ställa dig inom man sätter igång är: Kommer vår verksamhet att gynnas av en aktivitetsbaserad miljö? Och kommer våra medarbetar trivas och bli produktivare?

För att lyckas med en aktivitetsbaserad arbetsplats så måste man känna till sina medarbetare väl. Därav rekommenderar vi alla som går i tankarna att implementera en aktivitetsstyrd arbetsplats att genomföra en förstudie där man kartlägger medarbetarnas arbetsuppgifter, vanor och beteende. Analyser som genomförts hos företag som för närvarande använder sig av aktivitetsstyrda arbetsplatser har visat att de som lyckats bäst är de som kartlagt sina medarbetes arbetsplatsbehov utifrån deras arbetsuppgifter. Medarbetare som i större uträckningar har många olika typer av arbetsuppgifter och dessutom är mobila i sitt arbete är de som kan ha stor nytta av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Medan de som har färre arbetsuppgifter och är mindre mobila i sitt arbete är de som inte gynnats av den aktivitetsbaserade miljön.

En annan viktig del utöver förstudien och som är något många missar vid övergången till den aktivitetsbaserade miljön är inställningen till förändringen hos medarbetarna. De företag som lyckas bäst vid övergången till det aktivitetsbaserade kontoret är de som involverar samtliga medarbetare och låter dem vara delaktiga i förändringsprocessen. Det är även viktigt att ha ett tydligt regelverk och struktur kring hur den nya arbetsplatsen ska användas för att lyckas resultat.

Avslutningsvis kan vi konstatera att flera av våra arbeten tillåter ett mobilare och flexiblare arbetssätt och det är utifrån dessa förutsättningar vi ska utforma den nya arbetsplatsen. I framtiden kommer alltfler företag och organisationer inte längre tillåta att beläggning ligger på omkring 40-50% per skrivbord samtidigt som man saknar konferens- och samtalsrum för enskilda samtal och möten.

Med en noggrann förstudie och delaktighet i processen för medarbetarna ökar sannolikheten för att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen blir mer älskad.

Christoffer Persson, projektledare, Cresnia AB.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post