Affärsnytta genom jämställdhet

Det är vad Womentor 2.0 handlar om!
Ett ledarskapsutvecklings- och förändringsprogram som IT&Telekomföretagen genomför tillsammans med Karin Ahlström på Ardida, Teknikkvinnor och oss på Nyckeltalsinstitutet.

Womentor har funnits sedan 2006 och nu i år tog IT&Telekomföretagen en paus med programmet, för att stanna upp, utvärdera och formatera om upplägget till version 2.0, för att ännu bättre bidra till att takten ökar i åtgärdandet av snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. För 2020 har Womentor ännu mer fokus på att få adepterna och mentorernas arbete att verkligen påverka deras organisationer på hemmaplan.

Så vad är affärsnyttan med jämställdhet?
Det handlar om att sprida riskerna som våra ekonomer bruka prata om, att inte lägga alla ägg i samma korg. Det handlar om att uppnå bästa kompetensförsörjningen för framtiden. Det handlar om att ligga i framkant i konkurrensen om affärerna – och då måste verksamheten vara utrustad med bästa teamet på marknaden.
Womentorföretagens konkurrenskraft kommer att öka genom förbättrad jämställdhet och mångfald. Eftersom programmet syftar till att öka kvinnors representation på ledande positioner kommer de deltagande företagens framtida chefsförsörjning säkras.  

Nyckeltalsinstitutets roll i det hela?
Vi är som en extern revisor, som granskar nuläge och förflyttning, som jämför HR-KPIer via vårt Jämställdhetsindex JÄMIX och där får ut analyser som underlag för val av aktiviteter. Vi ser till att vi sköter detta som hjulet för vilket business case som helst – mäta, sätta mål, lägga strategi, välja och genomföra aktiviteter, följa upp och utvärdera, justera målen, välja och genomföra nya aktiviteter, följa upp och utvärdera…
För det är ”business” det handlar om, vi har inte ”råd” att lägga alla ägg i samma korg.

Nyckeltal och prislappar, ekonomiska beslutsunderlag – det är vad vi på Nyckeltalsinstitutet bidrar med. Garanterat objektivt och vetenskapligt genomfört, lite ”nördigt” men trovärdigt. En insats att lita på. Det är vad som driver oss – att bidra till förändring till det bättre – för medarbetare och verksamhetsresultat, genom datadrivet HR arbete.

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör ITOT Almega, var för ett tag sedan med i Fanny Widmans livepodd Fannys Förebilder #HurSvårtKanDetVara tillsammans med Advania. Då gav hon sin syn på varför ett program som Womentor är så viktigt för medlemsföretagen:
– Andelen kvinnor inom IT och telekom är 28%. Av massor av skäl behöver vi locka och behålla fler kvinnor till vår framtidsbransch. Inte minst för affärsnyttan och för att möta underskottet på 70 000 medarbetare inom sektorn. Det faktum att vår innovativa bransch driver på en omställning av hela samhället gör det också angeläget att nå en ökad jämställdhet och mångfald. Och vi har ju så otroligt mycket att locka med till vår spännande bransch som skapar massor av värden i samhället.

Så jag avlutar med att sprida Åsas tips vidare:
Till alla er företag som vill nå resultat vad gäller jämställdhet och affärsnytta – anmäl er till IT&Telekomföretagen ledarskapsutvecklings- och förändringsprogram Womentor som de genomför tillsammans med Karin Ahlström, Teknikkvinnor och Nyckeltalsinstitutet.

Läs mer här och anmäl er här. Anmälningarna har öppnat – vi ses!

Läs mer här om Womentor 2.0 och anmäl er här!

Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet AB
27 september 2019

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post