Intervju med Anders Johrén om ekonomiska argument i hälsoarbetet.

Chefer på skolbänken – om förebyggande hälsoarbete

Lyssna på intervju med Anders Johrén på P4 Västerbotten.

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post