Nyckeltalsdagen 2020

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Jernhusen AB
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Mellanskog
Bästa Hälsoindex
Peab AB
årets tema: inkluderande arbetsplatser!

Nyckeltalsdagen 2020

Se bilder från Stora Nyckeltalsdagen nedan.

Galleri
Se bilder från dagen nedan