Tidigare Händelser

Läs mer om dagen, vilka var  vinnarna? 

Se bilderna från dagen, följ länken nedan. 

Läs mer om dagen, vilka var  vinnarna? 

Se bilderna från dagen, följ länken nedan. 

Läs mer om dagen, vilka var  vinnarna? 

Se bilderna från dagen, följ länken nedan. 

Nyckeltalsdagen 2019

Se bildspelet från dagen eller filmen om Stora Nyckeltalsdagen 2019 genom att följa länken nedan.

Nyckeltalsdagen 2018

Det finns en stark samvariation mellan högskolekompetens, för kvinnor och för män, och lönenivåer samt chefsstruktur.

Nyckeltalsdagen 2017

Svenskt arbetsliv har sedan ett par år visat negativa trender på både Attraktiv Arbetsgivarindex och Hälsoindex.

Nyckeltalsdagen 2016

Trots att många företag och organisationer i Sverige tycks satsa mer resurser på friskvård och…

Nyckeltalsdagen 2015

Vi på Nyckeltalsinstitutet har under många årförsökt att hitta nyckeltal som beskriver framgång.

Nyckeltalsdagen 2014

Att satsa på personal är en fråga om att öka lönsamheten – att särintäkterna överstiger särkostnaderna, som..

Nyckeltalsdagen 2013

Trots att många företag och organisationer i Sverige tycks satsa mer resurser på friskvård och…

Nyckeltalsdagen 2012

Det är många företag och organisationer som är med och tar fram nyckeltal genom..