Nyckeltalsdagen 2016

Placering
1
2
3
Placering
1
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Hufvudstaden AB
Kemikalieinspektionen
SSBF, Storstockholms Brandförsvar
Störst Förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex®
HSB Malmö
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Exploateringskontoret Stockholms stad och Utbildningsförvaltningen Göteborgs stad
SMHI
Kulturförvaltningen Göteborg stad och Stockholms stiftskansli Sv. Kyrkan.
Störst Förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX®
Älvsjö SDF
TITTA PÅ BILDSPELET

Nyckeltalsdagen 2016

Se bildspelet från dagen nedan.

Galleri
Se bilder från dagen nedan