Nyckeltalsdagen 2023

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Uniper
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Luleå energi
Bästa Hälsoindex
Sveriges Riksbank
Stora Nyckeltalsdagen 28 april 2023
Tema: GLÖD ELLER LEVEBRÖD – KONSTEN ATT HITTA MENINGEN MED JOBBET!

Under årets stora dag reflekterade vi över året som gått och utvecklingen i svenskt arbetsliv. Vi guidades genom databasen med påståenden, siffror och analys av Anders Johrén, analytiker Nyckeltalsinstitutet och Bino Catasús, professor vid Stockholms universitet. Vi gästades och inspirerades av Linus Jonkman, organisationsutvecklare och författare, om organisationskultur och om varför verksamheter präglade av medmänsklighet och en stark kultur är mer framgångsrika än de som bara har en produkt. 

Dagens moderator Anna Dyhre bjöd även in till Talkshow och samtalade med  Elisabeth Carle, HR-direktör Nacka kommun, Linus Jonkman och Bino Catasús kring:

  • Vad är viktigt för arbetsgivare framöver?
  • Hur påverkar lågkonjunkturen arbetet med att vara attraktiv, jämställd och hållbar som
    arbetsgivare?
  • Vilka trender ser vi kring rollen som arbetsgivare? Är behålla det nya attrahera?

Framför allt firade vi 2022 års framgångar och firade årets vinnare Uniper, Luleå Energi och Sveriges Riksbank!

Vi firade även årets klättrare!  Skandia Fastigheter, Katarina Norè, Kommunikations- och marknadschef.

+31 p i Jämställdhetsindex JÄMIX

Störst förbättringar i Jämställdhet, vad har de gjort?

Numera jämställd ledningsgrupp och helt lika möjlighet internt att bli chef. Jämställd hälsa (lika låg långtidssjukfrånvaro för män och kvinnor)