Affärsverkens toppresultat – så får de medarbetarna att må bra

Affärsverken i Karlskrona sticker ut när det kommer till hälsosatsningar. Tack vare strategiska, målinriktade åtgärder tillsammans med löpande uppföljning och analys har de sänkt både rehabinflödet och rehabrisken. Bolaget har idag låg sjukfrånvaro och få arbetsskador trots fysiskt krävande arbetsuppgifter. Vad är nyckeln till framgång? Läs mer om deras framgångssaga och hur de aktivt arbetar mot visionen av ett bättre samhälle här. 

Investerar i förebyggande, efterbehandlande och hälsofrämjande åtgärder
Affärsverken i Karlskrona levererar el, fjärrvärme och stadsnät och hanterar stora delar av kommunens avfall och sortering. Dessutom har de ett eget rederi, vilket innebär att deras medarbetare arbetar i flera olika typer av arbetsmiljöer och utför flera olika typer av arbetsuppgifter. Det ställer extra höga krav på företagets arbetsmiljöarbete.

– Vi fokuserar på förebyggande, efterbehandlande och hälsofrämjande investeringar. Förebyggande insatser är till exempel varmbad som rekreation, kontorsmassage och specialistnätverk och efterbehandlade insatser är bland annat psykolog- och samtalsstöd. Med hållbara hälsofrämjande insatser menar vi att det ska vara åtgärder som är lätta att komma igång med och utbildas i för att kunna utföra själv, därför erbjuder vi aktiviteter som till exempel simning, körsång och tioveckorsprogrammet – ett program som förflyttar deltagarna till ett mer hälsosamt liv med fokus på motion, kost och sömn, säger Daniel Åslund, HR-chef på Affärsverken

Målfokuserad strategi med fokus på medarbetarna
Forskning, målfokus, analys och uppföljning ligger till grund för varje satsning – evidensbaserade rön och expertutlåtanden spelar stor roll i Affärsverkens strategi. De ser inte lagar och certifieringar som en börda eller broms utan använder det som stöd och hjälp hela vägen från att ta fram policys till att sätta mål som följs upp. I ett nästa steg kommer de att komplettera större mätningar med att också följa upp sina hälsosatsningar med hjälp av pulsmätningar och AI för att utvecklingen ska kunna följas upp direkt i förändringsprocessen.

– För oss är det viktigt att snabbt kunna ställa om och rikta insatserna mot det som är aktuellt just nu. Årets hälsosatsning är bland annat att utbilda våra chefer i ”första hjälpen till psykisk hälsa”. Vi hoppas att det ska bidra till en kultur som får oss att våga prata om och förebygga psykisk ohälsa. Vi har också tagit fram en plattform med fokus på våld i nära relationer för att erbjuda stöd där det behövs lite extra just nu i och med de senaste rönen, säger Daniel Åslund.

Nyckeltal och resultat som sticker ut
Tack vare data och mätningar kan man konstatera toppresultat för företagets satsningar på hälsoområdet. Idag ligger rehabinflödet och rehabrisken på miniminivåer och bolaget sticker ut som ett föregångsexempel när det gäller sjukfrånvaro och antalet inrapporterade arbetsskador. Hela verksamheten mår bättre.

– Vi kan inte räkna på intäkter men vi kan visa på kostnaden för både kortvarig och långvarig rehab och då blir det lätt att konstatera vilka besparingar som våra medarbetarinvesteringar har medfört. Det i kombination med att vi mäter medarbetarengagemang och hälsa gör att vi på ett bra sätt kan fatta beslut om hur vi ska klara våra utmaningar och affärsplan, säger Daniel Åslund.

För Daniel Åslund hänger allt ihop i ett större perspektiv.

Det är viktigt att utgå från den egna verksamhetens “varför”. Vår affärsidé är att bidra till ett bättre samhälle och vi har hållbarhet i vårt DNA – vi är ett samhällsviktigt företag. Att satsa på våra medarbetare går i linje med samma vision. Alla satsningar som vi gör är baserade på den visionen, säger Daniel Åslund.

Vill du veta mer om att mäta och analysera arbetsvillkor kopplat till hälsa? Kontakta Alice Stahre för kostnadsfri rådgivning!

Bild: Affärsverken

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post