Kostnadsfritt webinar

Dags för årsredovisning där HR-nyckeltalen ett kvitto till ägarna!!

Kostnadsfritt webinar 20 januari kl. 08.30 – 09.30

Medarbetarna är en viktig ägarfråga som allt fler styrelser vill ha rapporter om. Nyckeltalsinstitutet har därför tagit fram hållbarhetsrapporter som i linjen med Agenda 2030 ger ägarna det kvitto som visar hur väl deras HR kapital, medarbetarna, förvaltats och utvecklats. 

Välkommen till ett webinar där vi ger dig svar på:

– Hur vi på Nyckeltalsinstitutet räknar på HR-kapitalets värde.

– Hur våra index kopplar till agenda 2030.

– Hur vår interna sociala hållbarhetsrapport kan komplettera årsredovisningen 2022.

Våra gäster i studion Marie Hallander Larsson, HR-direktör Akademiska Hus, Martin Winberg, Söderberg & Partner och professor Bino Catasús, sakkunnig och partner Nyckeltalsinstitutet delar med sig av sina bästa tips kring årsredovisningen och medarbetarnas värde rapporteras. 

Hur bör HR redovisa till ägare och ledning i frågan om kostnad och värde gällande medarbetare?
På vilket sätt blir årsredovisning och hållbarhetsrapporter ett verktyg för HR?
HR-nyckeltal som kvitton – hur fungerar det?

Den 20 januari öppnar vi dörren till Nyckeltalsinstitutets databas som motsvarar 40 procent av alla medarbetare i medelstora till stora företag och organisationer i svenskt näringsliv, med HR-KPIer kopplade till arbetsmiljö, frisktal, jämställdhet och hållbarhet. 

Detta webinar riktar sig till dig på HR som i kvartal ett behöver ta fram rapporter och kvitton till ledning och ägare med illustration av hur väl verksamheten står sig som arbetsgivare. Som sitter med uppdraget att ta fram underlag från HR till årsredovisningen.


Vill du veta mer om Nyckeltalsinstitutet och våra tjänster?
Boka en guidad tur med oss!

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta