Styrning och ledarskap i en digitaliserad värld!

Styrning och ledarskap i en digitaliserad värld!

 

I en värld med snabb utveckling, hur påverkar det ledarskap och verksamhetsstyrning?

Lyssna till vårt webinar där vi bjöd in professor Bino Catasús för att prata om temat AI och styrning!
Bino är professorn som njuter av att ha fel och som forskat bland annat på miljöredovisning, verksamhetsstyrning i offentlig sektor och privat sektor, styrelsearbete och distansarbetets effekter.

På detta lunch-webinar berättar Bino om sin senaste studie AI & Styrning.

  • Vad finns det för fördelar och vilka är fallgroparna?
  • Open AI är lättillgängligt och enkelt, men vilka frågor bör vi aldrig ställa till ChatGPT
  • Hur påverkas AI styrningen av det mänskliga behovet av att ha en ”syndabock”?

Till vardags arbetar Nyckeltalsinstitutet med att stötta HR i att utvecklas och bli än mer datadrivna i sina beslut och i sin verksamhetsstyrning.
Ett av våra mantran är ”du kan inte säga att någon insats är dyr, förrän du vet värdet av att lyckas”. Det enkla är att ta fram kostnaden för insatsen, det viktiga är att räkna ut värdet av att lyckas.

För att kunna räkna ut värdet av att lyckas behövs HR data med benchmark.
Vårt nuläge kontra vårt mål – hur ser dessa nivåer ut och är det ens rimligt uppsatta måltal?
Svaren på ovan hittar vi i vår jämförelsedata, både med andra arbetsgivare och verksamhetens egna historiska utveckling. När vi har dessa faktorer framtagna, då kan vi räkna ut värdet av att lyckas. Som i vissa fall inte är så stort och i vissa fall väldigt mycket mer värda än vad verksamheten trott.

Kort om Nyckeltalsinstitutet
Nyckeltalsinstitutet tillhandahåller unik benchmark för arbetsgivare gällande rådande arbetsvillkor, arbetsmiljö, jämställdhet och hållbarhet som arbetsgivare. Arbetsgivarna ges möjlighet att kartlägga sig som arbetsgivare och genom benchmark via Nyckeltalsinstitutets databas få ett kvitto på sina styrkor och utmaningar jämfört andra arbetsgivare. Databasen består av 27 års historik, ca 800 000 medarbetares arbetsvillkor i Sverige inom 20 olika branscher.

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta