People Analytics – Vad, Hur och Varför?

Utbildning: People Analytics - Vad, Hur och Varför?

Innehåll och kursledare

 

Kärt barn har många namn – men vad är People Analytics? Och hur används det bäst och varför är det viktigt?

Mycket handlar om att veta vilken HR-data du kan använda till analys kopplat till verksamhetens frågeställningar och affärsmål. Analysens resultat syftar till att generera insikter och konkreta beslutsunderlag som verksamheten behöver. Detta är vad vi kommer träna och diskutera under förmiddagen den 5 september. Målet med förmiddagen är att sänka trösklar för att ta steget in i mer datadrivet HR-arbete och skapa nyfikenhet på egna organisationens möjligheter. Efter genomförd utbildning kommer du att kunna ta första steget med People Analytics!

Utbildningen ger dig svar på följande:
Kursledare:

Anders Johrén
Personalekonomisk expert och seniorkonsult, Nyckeltalsinstitutet. Anders arbetar framför allt med ekonomiska argument inom HR, olika konsultuppdrag inom ekonomi och personalfrågor och är medförfattare till bland annat ”Personalekonomi idag”, ”Boken om nyckeltal” och ”Effektiv friskvård – lönsammare företag”.

Pauline Strand
Analytiker och konsult med kandidatexamen i Arbetsmarknadskunskap, Ekonomie kandidatexamen samt masterexamen i organisation och ledning. Projektledare för Nyckeltalsinstitutets års- och branschrapporter, utbildar i HR statistik och People Analytics, både öppna och kundanpassade utbildningar.

effektiv hr-analys: upplev framgångsrik personalhantering genom data-magi
Anmälan och pris

En halvdagsutbildning 

Pris/deltagare: 3900:- exkl. moms

kontakta oss via info@nyckeltal.se

Datum och tid:

5 september kl. 08.30 – 12.00

Anmälan är bindande men kan överlåtas.

Plats:

Digital utbildning via webblänk

Kontaktperson:

Elin Larsson, projektansvarig Kompetens & Utbildning

070 – 884 91 58
elin@nyckeltal.se

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta