Monokulturers pris!

Kostnadsfritt webinar 7 oktober - Monokulturers pris!

Könssegregerade arbetsplatser är en av svenskt arbetslivs stora jämställdhetsfrågor!
Homogena arbetslag, avdelningar och verksamheter kämpar med att bryta dessa strukturer och få in mer av de underrepresenterade grupperna. I Nyckeltalsinstitutets databas syns kostnaderna tydligt och den ohälsa som är överrepresenterad i kvinnodominerade verksamheter, liksom mansdominerade.

Vi har länge diskuterat kopplingen homogen struktur och kultur inom de kvinnodominerade verksamheterna som vård och omsorg – kan det finnas en förklaring i detta till de höga sjuktalen och andra signaler på osunda arbetsmiljöer?

Mastersstudenterna Pauline Strand och Gabriella Ståhl tog sig an uppgiften och har tillsammans med LiVO genomfört en studie kring kvinnodominerade organisationer och dess kulturer.

Resultatet blev förbluffande!
Eller kanske inte, visserligen förväntat men otroligt mycket sämre än vi anat.
Dels att det visade sig att forskning gällande kvinnodominerade strukturer är väldigt begränsad men kring machokulturer och mansdominerade strukturer finns en hel del.
Dels upplevelserna av baksidan av att vara 80 % kvinnor på arbetsplatsen, oerhört starka upplevelser.
Dels att det också finns en framsida med värme och gemenskap.
Och att vi fortfarande inte har ett namn på denna kultur som motsvarande inom mansdominerade arbetsplatser kallas machokultur.

Den 7 oktober träffar ni uppsatsens författare ihop med olika experter bland annat inom HR ekonomi och arbetsmiljöers kulturer. Resultaten redovisas och diskuteras, lärdomar dras och de ekonomiska värdena av att lyckas bryta monokulturer synas. Vad har studien hittat? Vad blir konsekvenserna av dessa homogena strukturer? Vad blir lärdomen för framtiden?

Detta är en het potatis som berör oss alla! För att citera en av författarna: – könssegregerade arbetsplatser är verkligen en riktigt dålig idé, ingen blir sitt bästa jag i dessa miljöer.

Webinaret riktar sig till dig som vill jobba faktabaserat och datadrivet med employer brand, kompetensförsörjning, jämställdhet och inkludering.

Gäster på scen:
Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet, författare till rapporter och böcker inom HR ekonomi, hälsoekonomi och HR nyckeltal.
Malin Lundgren, HR Direktör, JM AB
Rikard Lindqvist, forskare vid Karolinska Institutet,  sjuksköterska och chef Region Stockholm
Andreas Dahlqvist, Styrelseledamot LiVO. 
Gabriella Ståhl, författare till uppsatsen.
Pauline Strand, författare till uppsatsen, Nyckeltalsinstitutet.
Tina Ekström, VD, Nyckeltalsinstitutet.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Plats: digitalt
Datum och tid: 7 oktober kl. 08.30 – 09.30

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på info@nyckeltal.se

Om oss
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Dela gärna detta

Anders Johrén

Tina Ekström

Pauline Strand

Rikard Lindqvist

Gabriella Ståhl

Malin Lundgren