HAMU - Home work environment survey

Gender Equality Box ™

Take responsibility for the work environment at home!

COVID-19 har förändrat vårt samhälle. Hemmet utgör nu basen för allt fler aktiviteter som fram till nyligen ägde rum på flera olika platser och i fysisk interaktion med andra. Förändringarna har kommit snabbt och med stor kraft vilket inneburit omedelbara konsekvenser från den ena arbetsdagen till den andra.

Det faktum att organisationers arbetsmiljöansvar även gäller vid arbete hemifrån ställer högre krav på organisationers arbetsmiljöuppföljning.

För att få fram nödvändiga insikter om arbetsmiljön för anställda som arbetar på distans och samtidigt säkerställa nödvändig dokumentation erbjuder vi en arbetsmiljöundersökning (AMU) om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i hemmet – en ”HAMU”, som i huvudsak återspeglar den aktuella situationen.

Hur upplever de anställda sin arbetsmiljö när arbete hemifrån plötsligt gått från undantag till regel? Hur säkerställs kunskapsdelning och lärande? Finns förutsättningar för ökad användning av IT-verktyg och kommunikationsplattformar? Dessa frågor har på kort tid blivit väldigt viktiga att besvara.

What's in the box?

Med Kollen får ni:

COVID-19 has changed our society.

Ramboll har, tillsammans med Nyckeltalsinstitutet, skapat ett kort men kärnfullt frågeformulär som identifierar viktiga hälso- och säkerhetsfrågor för arbete hemifrån och som möjliggör effektiv och riktad uppföljning och åtgärder vid eventuella problem. 

Med HAMU får ni koll på:

By conducting a HAMU, you get:

Demo

A demo for HAMU can be found here

Varför anställa oss?

Expert support & Bollplank

Ramboll offers you support in the implementation and as a leading player in HR insight, high reliability and validity are guaranteed.

Ramboll has extensive experience of conducting both large and small surveys in key welfare areas in the public sector, as well as customer experience and employee surveys in the private sector.