Bokning & avbokningsregler

Bokning & Avbokningsregler

Bokning & Avbokningsregler

Nyckeltalsinstitutets regler vid bokning/avbokning av öppen kurs.

Bokning & Avbokningsregler

Bokning & Avbokningsregler

Nyckeltalsinstitutets regler vid bokning/avbokning av öppen kurs.

Vid kostnadsfria evenemang/seminarier

No show-avgift

Nyckeltalsinstitutet tillämpar, precis som många andra företag, en No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan.
Den gäller vid avbokning senare än 2 arbetsdagar (48 timmar) innan våra evenemangs starttid eller om du inte kommer på event du är bokad på. Denna avgift är hos oss 595 kr ex. moms och gäller för våra samtliga evenemang om inte annat specifikt anges.

Nyckeltalsinstitutets integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna policy gäller för användare som går till eller köper något på webbplatsen www.nyckeltal.se. Det gäller även för alla kunder till Nyckeltalsinstitutet, för alla som använder våra program, tjänster samt våra kanaler på sociala medier.

Vi samlar in följande personuppgifter:

Vi samlar in information från dig när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, beställer tjänster, produkter, anmäler dig till en utbildning eller kurs eller ber om mer information om produkter, kontakter och Whitepaper.

Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagsnamn och fakturaadress.

Vi samlar in information för att:

Nyckeltalsinstitutets huvudsakliga syfte med att behandla dina personuppgifter är att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som användare och kund men vi samlar även in uppgifter från dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, skicka information till dig och om du har godkänt även skicka nyhetsbrev, erbjudanden med mera.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifterna sparas så länge du är kund eller så länge du vill vara i kontakt med oss.När du slutar vara kund kommer informationen att raderas. Om du samtycker kan informationen sparas så att vi kan skicka nyhetsbrev till dig. När du avbryter en prenumeration på nyhetsbrev kommer uppgifterna att raderas. Personuppgifter som har skickats till oss utan att det har efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, med undantag för spontanansökningar och ärenden om support, kund- eller andra avtal.

Om våra register med personuppgifter

Vi och våra underleverantörer sparar all relevant information inom EU. Bokföringsuppgifter sparas i Sverige eller i ett land som är godkänt av Skatteverket. Vi kommer inte att sälja vidare någon information till tredje part. Kontaktinformation som kommer att behövas för direktreklam kommer att hanteras av våra underleverantörer.

Säkerhet i våra system

Vi vidtar ett antal olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Vi skyddar även dina personuppgifter offline. Endast anställda som har en specifik uppgift, till exempel fakturering eller kundtjänst, har tillgång till identifierbara personuppgifter. Datorerna och servrarna som används för att spara personliga identifierbara data lagras i en säker miljö.

Om cookies på webbplatsen

Vi använder cookies för att förbättra åtkomsten till vår webbplats och identifiera återkommande besökare.

Våra cookies förbättrar också användarupplevelsen genom att spåra och anpassa sig till användarens intressen. Vår användning av cookies är inte alls kopplat till personlig identifierbar information på vår webbplats.

Avsluta prenumerationer på nyhetsbrev, information via e-post

Vi använder den e-postadress du ger oss för att kunna skicka information och uppdateringar om dina beställningar, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du nu längre vill få sådana meddelanden hittar du information om hur du säger upp prenumerationen på slutet av varje e-postmeddelande.

Överföring av information

Vi är den enda delen som äger informationen som samlas in på denna webbplats. Din personliga identifierbara information kommer inte att säljas, ändras, överföras eller delas till något annat företag eller organisation i något syfte utan ditt medgivande förutom i de fall informationen behövs för att uppfylla en begäran eller överföra en beställning.

Ändringar av denna integritetspolicy

Uppdateringar och ändringar i denna integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter från dig vi använder.
 • Du har rätt att en gång om året be om en utskrift där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig.
 • Du har rätt att kräva rättelse om vi har några fel registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa villkor:’
 • Informationen behövs inte längre för det syfte som den samlades in.
 • Om informationen sparas med ditt samtycke och du återkallar det samtycket.
 • Om användningen av informationen baseras på en intresseavvägning och det inte finns några berättigade skäl som är viktigare än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har använts på ett olagligt sätt.
 • Om du motsätter dig att vara föremål för direktmarknadsföring.
 • Rätten att bli raderad gäller inte om vi enligt lag, till exempel lagar om bokföring, är skyldiga att spara informationen.
 • Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att få dina personuppgifter flyttade, förutsatt att den rättsliga grunden är samtycke eller ett avtal och att personuppgifterna avser dig, uppgifter som du själv har skickat till oss eller har genererats av dina aktiviteter.
 • Du har rätt att kräva en begränsning av användningen, men inte få kravet uppfyllt om det är ett krav för att produkten eller tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en användning av en personuppgift och vi kommer då att upphöra med användningen under den period då frågan utreds.
 • Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten för den användning av personuppgifter som utförs av oss.
 • Om du vill åberopa någon av dina rättigheter kommer du att kontakta den personuppgiftsansvarige på Nyckeltalsinstitutet.

 

Policy för cookies och personuppgifter

Om cookies på denna webbplats

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vi använder cookies enligt följande policy för cookies. Om du inte godkänner att vi använder cookies på detta sätt bör du ändra din inställning för cookies. En cookie är en liten textfil som sparas i din webbläsare. Cookies kan spara information som är användbar att spara mellan dina besök på webbplatsen. Vi använder cookies i syfte att förstå hur webbplatsen används av besökare och skapa en så användbar webbplats som möjligt.

Vi registrerar inte hur enskilda personer använder webbplatsen. Det betyder att inga personuppgifter, namn, e-post, IP-adresser med mera sparas i våra cookies.

Webbplatsen använder Google Analytics som webbanalys

De cookies som Google Analytics använder på denna webbplats sparar information om:

•        Tidpunkt då du senast besökte webbplatsen.

•        Tidpunkt då ditt nuvarande besök började.

•        Antal gånger som du har besökt webbplatsen.

•        Ett unikt ID för din webbläsare.

•        Hur du hittade webbplatsen (källor).

Hur du kan förhindra användningen av cookies

Om du inte vill att denna webbplats ska spara cookies i din webbläsare kan du undvika det på olika sätt:

•        Du kan när som helst radera cookies från din webbläsare.

•        Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas.

Du kan ladda ner ett plugin till din webbläsare som gör att Google Analytics, på vilken webbsida som helst, inte sparar cookies i din webbläsare eller spårar hur du använder webbplatsen.

Om personuppgifter

Sedan den 25 maj 2018 gäller GDPR inom EU. Förordningen tillämpas som en lag i alla medlemsländer i förbundet och i EES i syfte att stärka individens integritet och skydd av personuppgifter. Nyckeltalsinstitutet lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt individuella skydd av personuppgifter.

Vi samlar in följande personuppgifter

Vi samlar in information från dig när du prenumererar på vårt nyhetsbrev, beställer tjänster, produkter (böcker med mera), kurser, mer information om produkter, kontakter och Whitepaper.
Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, e-postadress, ditt telefonnummer, företagsnamn och faktureringsadress.

Vi samlar in informationen i syfte att:

•        Vårt huvudsakliga syfte är att behandla dina personuppgifter på ett sätt så att Nyckeltalsinstitutet ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som användare och kund men vi samlar även in information om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.
•        Vi använder informationen för att kunna kontakta dig, skicka information till dig och, om du har samtyckt, skicka nyhetsbrev, erbjudanden med mera.

Kontakta oss om du har några frågor. Ansvarig för insamlade personuppgifter:

Kjell Kalmnäs – Vice VD & CFO
+46 708 14 84 89
+46 8 402 00 29
kjell@nyckeltal.se

Skandinaviska Nyckeltalsinstitutet AB
Organisationsnummer: 556430–6107
Rosenlundsgatan 52 5 tr.
S – 118 28 Stockholm
SVERIGE