Aldrig har People Analytics varit enklare – bli en drömarbets­givare

Baserat på data och vetenskapliga analyser illustrerar Nyckeltalsportalen® hur attraktiv, hållbar och jämställd arbetsgivare ni är – jämfört med andra i branschen.

För dig som:

  • Vill få siffror på om ni är en frisk, jämställd och attraktiv arbetsgivare
  • Vill ha ständig tillgång till personalekonomiska nyckeltal
  • Vill kvalitetssäkra och få en prislapp på HR-arbetet
  • Vill jämföra hur ni står er mot branschen

Perfekt vid behov av:

  • Ekonomisk argumentation och underlag för organisationens utveckling
  • Att kartlägga organisationens styrkor och svagheter
  • Att identifiera onödiga personalkostnader
  • Att konkret förstå personalekonomiska begrepp

Läs mer om Nyckeltalsportalen®

NYCKELTALSPORTALEN
UTBILDNINGAR
KUNSKAPSBANKEN
BLOGGEN
KONTAKT

Affärsnytta genom jämställdhet

Det är vad Womentor 2.0 handlar om! Ett ledarskapsutvecklings- och förändringsprogram som IT&Telekomföretagen genomför tillsammans med Karin Ahlström på Ardida, Teknikkvinnor och oss på Nyckeltalsinstitutet. Womentor har funnits sedan 2006 och nu i [...]

Statistik för HR

Syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i statistik och deras förståelse för hur statistiken kan hjälpa till att styra verksamheten, påverka framgångsmåtten, samt skapa ett strukturerat och säkerställt arbete med databearbetning.

Datum: 25 september 2019

Läs mer och anmäl dig här

Gör er redo för Stora Nyckeltalsdagen 2020!

Stora Nyckeltalsdagen 2019 med Svante Randlert, har gått av stapeln med pompa och ståt 9 maj.

Nu startar arbetet upp för nästa års stora event. Vi återkommer inom kort med datum och plats.

Läs mer om årets event här

Nyckeltalsinstitutets Årsrapport 2019

I databasen ingår mer än 340 medelstora och stora företag och organisationer med sammanlagt närmare 750 000 medarbetare, motsvarande ca 15 procent av alla som arbetar i Sverige.

Här finns rapporten

Här kan du läsa mer om och se filmer på våra föreläsare.

havet_stranden_365

Utbildningar och event

Nyckeltalsinstitutet arrangerar utbildningar och seminarier inom områdena personalekonomi, rekryteringsekonomi och nyckeltal. Våra lärare och våra arrangemang får höga betyg från deltagarna, vilket vi är mycket glada över. Vi vänder oss också…

Läs mer om utbildningar och event

Om Nyckeltalsinstitutet

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och …

Läs vidare om Nyckeltalsinstitutet

jamstalldhet_365

Produkter & tjänster

Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® beskriver arbetsvillkoren i din organisation – ur medarbetarnas perspektiv. Utgångspunkten är att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet. Dessutom ökar organisationens möjligheter att…

Läs om vad vi erbjuder