Tre tips från experten – så skyddar ni medarbetarna i kristider


I kristider kan fokus på medarbetarna lätt hamna i skymundan, men de organisationer som navigerar strategiskt genom krisen och skyddar sina medarbetare ökar chanserna att till och med gå starkare ur den. Den 25 september går Stora Nyckeltalsdagen 2.0 av stapeln. En dag med fokus på medarbetarfrågor och nyckeltal i kristider. Inför dagen har Bino Catasús, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, listat sina bästa tips på hur man i kristider värnar om organisationens viktigaste resurs – medarbetarna. 

1. Ta fram en handlingsplan för resten av året med fokus på medarbetarna
Planering blir viktigare än någonsin när organisationen vänds upp och ner. I kristider måste ledningen snabbt kunna ställa om och staka ut riktningen framåt. De anställda behöver ha lika mycket stöd som tidigare men på ett annat sätt. Utan en handlingsplan som innehåller åtgärder för att stötta medarbetarna är risken stor för att medarbetarnas arbetsvillkor nedprioriteras och bolagets viktigaste resurs tar skada.

2. Besluta om åtgärder på kort, medellång och lång sikt
En tumregel är att dela in krisåtgärderna i tre steg. Se till att prioritera de kortsiktiga mest akuta åtgärderna först men börja samtidigt att fundera på en plan för hur den förändrade vardagen ska se ut tre-fyra månader framåt i tiden. Se även över långsiktiga lösningar på ett så tidigt stadium som möjligt. De arbetsgivare som långsiktigt har fokuserat på att vara attraktiva arbetsgivare under krisen ökar sina chanser att komma på fötter mycket snabbare än de som inte har det. 

3. Mät och studera arbetsvillkoren för att få ett kvitto på hur ni ligger till
I kristider är siffror och data ett avgörande hjälpmedel. Att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut – både innan, under och efter krisen – är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver prioriteras för att ni på bästa sätt ska kunna skydda medarbetarna och främja största möjliga stabilitet både under och efter krisen. 

Ta del av fler expertråd och insikter under Stora Nyckeltalsdagen 2.0 den 25 september. Anmäl dig till det kostnadsfria livesända eventet här!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post