Nyckeltalsdagen 2018

Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
Jernhusen AB, Specialfastigheter AB och Miljöförvaltningen Stockholm stad
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Mellanskog
Bästa Hälsoindex
Länsförsäkringar AB och SSBF, Storstockholms Brandförsvar, dagtid.
TITTA PÅ BILDSPELET

Nyckeltalsdagen 2018

Se bildspelet från dagen nedan.

Galleri
Se bilder från dagen nedan