Nyckeltalsdagen 2013

Placering
1
Placering
1
Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex®
UNIT 4 Aggresso AB
Störst Förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex®
Trafikförvaltningen SLL
Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX®
Post- och Telestyrelsen
Störst Förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX®
Statens Kulturråd
TITTA PÅ BILDSPELET

Nyckeltalsdagen 2013

Se bildspelet från dagen nedan.

Galleri
Se bilder från dagen nedan