8 sätt på vilka HR-analyser kan förändra din organisation

Vi vet alla hur viktiga data är för att fatta beslut, men det är lätt att glömma att data kan vara lika användbara när det gäller personaladministration. Det är därför HR-analyser är ett så kraftfullt verktyg – det kan hjälpa dig att utnyttja samma insikter som styr din affärsverksamhet för att fatta smartare och mer välgrundade beslut i ditt sätt att hantera dina anställda. Här är 8 sätt som HR-analys kan förändra din organisation.

 

1.Att veta vart du är på väg med datadrivna mål – Hr analys

 

Många organisationer kämpar med att sätta upp mål eftersom de inte har bra data att stödja dem med. Med HR-analyser kan du använda datadrivna insikter för att sätta upp mer realistiska och uppnåeliga mål för din organisation. Om du till exempel vet hur många anställda som har slutat under det senaste året kan du sätta upp ett mål för att minska omsättningen med en viss procentsats eller förbättra personalbindningen genom att fokusera på specifika områden för rekrytering och utbildning. Du kommer att kunna se konkreta resultat av dessa mål tack vare det datadrivna tillvägagångssättet när du fastställer dem.

2. Att mäta det som är viktigast – Hr analys

 

HR-analyser ger dig en möjlighet att mäta det som verkligen betyder något i en organisation – personalen. Genom att använda mätvärden som medarbetarengagemang, prestationsbetyg och undersökningar om arbetstillfredsställelse kan du få en bättre förståelse för hur väl ditt team presterar och vilka områden som behöver förbättras. Detta gör det lättare för cheferna att identifiera var övriga anställda utmärker sig och var de kan behöva lite extra hjälp eller utbildning.

 

3. Analysera trender för rekrytering och bibehållande av personal – Hr analys

 

En viktig del av varje framgångsrik affärsstrategi är att hitta rätt anställda och behålla dem på lång sikt. Med HR-analyser kan arbetsgivare analysera rekryteringstrender över tid för att identifiera vilka källor som ger bäst resultat och vilka som behöver förbättras. De kan också övervaka hur många anställda som stannar kvar så att de kan identifiera vilka områden som kan behöva mer uppmärksamhet eller resurser för att behålla de bästa anställda som har varit med i företaget ett tag, men som kanske överväger att sluta på grund av bristande stöd eller andra faktorer.

 

4. Förbättra resultatbedömningar och befordringar

 

Men utan korrekt spårning och analys är det omöjligt att få en inblick i hur dessa bedömningar påverkar den totala prestationen i team eller avdelningar. Genom att använda analysverktyg som dashboardrapportering eller värmekartor kan arbetsgivare enkelt se var varje anställd står jämfört med andra när det gäller resultatbedömningar och befordringar så att de kan fatta bättre beslut om vem som ska få belöningar eller beröm för sitt arbete i företaget.

 

5. Skapa mer flexibla arbetsplatser

 

Dagens arbetare vill ha flexibilitet – från möjligheter till distansarbete till flexibla arbetstider. Moderna arbetstagare vill ha mer frihet när det gäller balansen mellan arbete och privatliv. Tack och lov har arbetsgivarna tack vare HR-analyser nu tillgång till information om arbetsmönster och preferenser som gör att de kan skapa policys som tillgodoser individuella behov – inte bara företagets. Det kan till exempel handla om att anpassa sig till olika skiftmönster på grund av skillnader i tidszoner, skapa flexibla semesterregler, erbjuda möjligheter till distansarbete osv. Alla dessa förändringar gör det möjligt för företag att hålla sig konkurrenskraftiga genom att skapa engagerade anställda som känner sig uppskattade.

 

6. Öka mångfald och integration

 

Mångfald och inkludering har blivit allt viktigare på dagens arbetsplatser. En arbetsplats med mångfald – oavsett om den är könsrelaterad, etnisk eller kulturell – leder ofta till förbättrad innovation och produktivitet. Det är dock inte alltid lätt att samla in korrekt information om initiativ för mångfald och inkludering – tills nu. Med hjälp av HR-analysverktyg har organisationer nu insyn i den nuvarande arbetskraftens demografi samtidigt som de kan spåra framstegen mot att uppnå mångfaldsmålen över tid. Dessutom ger dessa verktyg också värdefull insikt i potentiella områden som rekryteringsinsatser bör fokusera på för att säkerställa att företagen upprätthåller en bra nivå av mångfald och inkludering i framtida rekryteringar.

 

7. Förbättra dina rekryteringsprocesser

 

Det är ingen hemlighet att rekrytering av duktiga medarbetare är en av de svåraste aspekterna av att driva ett framgångsrikt företag – men tack och lov ger HR-analyser arbetsgivarna en oöverträffad insikt i denna process, vilket hjälper dem att effektivisera rekryteringsprocesserna ytterligare. Dessa insikter hjälper till exempel till att bestämma de bästa kanalerna för att attrahera nya anställda och de mest effektiva intervjuteknikerna för att sortera ut de bästa kandidaterna från resten. Dessutom hjälper HR-analysverktyg också till att identifiera gemensamma egenskaper hos framgångsrika rekryteringar, vilket gör det möjligt att skapa en idealisk arbetsprofil och förbättra chanserna att attrahera rätt typ av framtida kollegor.

 

8. Övervaka medarbetarnas engagemang och tillfredsställelse

 

Sist men inte minst gör HR-analysverktyg det möjligt för organisationer att övervaka de anställdas engagemang och tillfredsställelse både individuellt och kollektivt – vilket gör det möjligt att vidta nödvändiga åtgärder för att lösa eventuella problem som uppstår i båda ändar. Dessa verktyg ger insyn i vilka aspekter kontorsmiljön bidrar till, både positivt och negativt.

 

Slutsats: Även om vissa tycker att HR-analyser kan tyckas vara onödigt så ska dess betydelse inte underskattas – särskilt med tanke på potentiella fördelar som beskrivs ovan. Från att analysera rekryteringstrender och förbättra prestationsbedömningar till att skapa flexibla arbetsplatser och öka mångfald så kan HR-analyser erbjuda något för att förbättra organisationen i alla företag.

Vill du ta reda på mer eller boka ett möte?

Related Posts

Förstå Nyckeltal för ett Framgångsrikt Företag

Förstå Nyckeltal för ett Framgångsrikt Företag

Lär dig hantera nyckeltal för att driva ditt företag framåt. Utforska strategier för affärsframgång med rätt nyckeltalsanalys.
effektiv hr-analys: upplev framgångsrik personalhantering genom data-magi

Effektiv HR-analys: Upplev Framgångsrik Personalhantering genom Data-Magi

Optimera personalhantering med Effektiv HR-analys. Utforska data-magi för framgångsrik HR. Maximal effektivitet och resultat. Upplev det nu!
nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Kontakta oss