Reflektioner efter Nyckeltalsinstitutets besök i Almedalen

I våras påmindes jag av min vän Svante Randlert om vikten av att reflektera. Risken är annars stor att de nya insikterna och kunskaper rinner igenom huvudet som i en teflonpanna.

Efter intensiva dagar i Almedalen med många samtal, intryck, föreläsningar och möten blev det tydligt att en reflektion eller två behövs. Tar mig därför tiden att samla mina tankar och sammanfatta fyra viktiga insikter/ämnen inom HR som lyftes under vårt besök i Almedalen. 

  • Inkluderingsarbetet måste börja tidigt och omfatta så väl skola och föräldrar, som politik och näringsliv

I början av veckan bjöd Uniper och Energiföretagen Sverige in till samtal hos Arena Energi. Spännande blandning av gäster, alltifrån vi nyckeltalare till politiker, studievägledare och kvinnor som arbetar i bygg och energibranschen. Alla var överens: Inkluderingsarbetet måste börja tidigt och omfatta så väl skola och föräldrar, som politik och näringsliv.

Charlotte Nordenankar, studie- och yrkesvägledare, betonade vikten av att arbeta med genusfrågor och diskutera könsstereotypa yrken och allas valmöjlighet tidigt, kanske redan på förskolan. Hon tipsade också om vikten av att låta tjejer få prova på mansdominerade yrken rent praktiskt, inte bara anordna föreläsningar. Hon menade det praktiska är en viktig del för att inspirera skolungdomar.

Saira Alladin, regionchef på Sweco, kunde intyga att det var just möjligheten att prova på ett yrke praktiskt som avgjorde hennes yrkesbana. Hade det inte varit för Vattenfalls sommarkurs, som dessutom gav femtio kronor om dagen under två veckor, hade hon kanske arbetat som frisör idag, vilket då var hennes drömyrke. Hon lyfte även under seminariet de olika svårigheterna med att vara minoritet på en arbetsplats.

Tomas Kronståhl, utbildningsutskottet (S) menade att vi behöver göra alla gymnasieutbildningar till högskolebehöriga så vi likställer statusen på praktiska och teoretiska gymnasieutbildningar. Problemet finns ju även spegelvänt i vård & omsorg och då i form av brist på killar. Eleven kanske vill gå yrkesinriktad utbildning men väljer bort detta då det känns krångligt att sedan skaffa sig behörighet till högskolan i efterhand.

  • Vikten av balans mellan arbete och fritid

På måndagen var jag inbjuden till en sluten lunch hos Grant Thornton på ämnet: Hur vi skapar ett hållbart arbetsliv i svenskt näringsliv? Otroligt spännande gästlista med många olika kompetenser, personer jag antagligen inte hade träffat annars. Tacksam för att jag och Nyckeltalsinstitutet fick delta!

Ett prestigelöst, intressant, personligt och lärorikt möte. Vi lyfte ämnen som rörelse i vardagen, flexibla arbetsvillkor, vikten av återhämtning och att arbeta i grupp med rörelseutmaningar på arbetstid. Vi landade i att balansen arbete/fritid är oerhört viktig, likväl som vikten av gott ledarskap och tydliga gränser i tillgänglighet, bra storlek på arbetsgrupper och heterogena arbetsgrupper.

  • Hur attraherar vi kompetens och får dem att vilja stanna kvar

Tisdagens seminarier handlade om talanger, hur vi attraherar dem och får dem att vilja stanna kvar. Katarina Berg på Spotify skickade med oss en viktig tanke: Kompetensutveckling är jätteviktigt och som en del av det bör man ha en långsiktig plan på jämställdhet, inkludering och mångfald för att få scouta marknaden för nya talanger. Vidare lyfte hon att Sverige är ett attraktivt land att arbeta i. Där faktorer som vår natur, våra möjligheter till att kombinera ett föräldraskap med karriär och våra platta organisationer där alla får möjlighet att vara delaktiga omnämndes.

  • Friskvårdsfaktorer på arbetet – vad som håller oss friska och vad får oss som mår dåligt att lyckas vända på det

På onsdagen sken solen och vi genomförde en favorit i repris: Frukost i Juseks rosenträdgård med ActiWay, Anna Dyhre, Siri Wikander. Ämnet var friskvårdsfaktorer på arbetet – vad håller oss friska, vad får oss som mår dåligt att lyckas vända på det? 

Vi lyfte viken av närvarande ledare som fångar tidiga signaler, friskvårdsbidraget som behöver ha en viss nivå, runt 3000 kronor, för att ge effekt. Vidare även hur vi ska kommunicera och påminna medarbetarna om att använda sitt friskvårdsbidrag. Siri Wikander vittnade om att det är viktigt att våra medarbetare vågar ta beslut, att det är ok att ta fel beslut, bara vi tar ett beslut. Mod är viktigt, tillåtande ledarskap, det skapar delaktighet och känsla av att kunna påverka, bidrar till friskt och engagerat och därmed goda affärsresultat.

För min del väntar nu några veckor återhämtning och rehab av trötta muskler och leder. Det är dags att ladda batterierna och ta hand om familj och vänner.

I augusti startar vi upp i nya lokaler med gamla och nya kollegor, nya möten med spännande kontakter och härliga uppdrag med massa nyckeltalande. Något att se fram emot när jag tar 5 km med Biffen (min personliga PT på 3,5 kg och fyra ben i form av Chihuahua/Papillion) med sommarpratarna i lurarna och stegräknaren på armen. Målet är 10 000 steg per dag. Vi får se hur det går.

Glad sommar till er alla!

Tina Ekström, Vd på Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post