Placering Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex
Bästa jämställdhetsindex  JÄMIX
1 NIT 4 Agresso Post- och Telestyrelsen
 Placering  Störst förbättring Attraktiv Arbetsgivarindex  Störst förbättring Jämställdhetsindex JÄMIX
 1 Trafikförvaltningen SLL  Statens Kulturråd