Några reflektioner efter Internationella kvinnodagen

Förra söndagen firades Internationella kvinnodagen. Kreativa kampanjer som uppmärksammar orättvisor mellan könen flödade i sociala medier. En kampanj som jag fastnade för var den där ett gäng kvinnor från ett fackförbund hade klätt ut sig till män inför deras löneförhandlingen med förklaringen ”Jag har bytt till manslön!”. Jag kan också rekommendera Twittertråden #jamflosk som tar upp vanliga floskler kring skillnader mellan män och kvinnor på ett roligt sätt. I DN var rubriken ”Drygt 85 år kvar till lika lön”. I artikeln jämfördes medellönen i 252 yrken baserat på statistik från SCB. I 217 av dessa yrken tjänar män mer än kvinnor. Vid en jämförelse bakåt i tiden konstaterades att mycket lite har hänt och att det skulle ta ytterligare 85 år innan män och kvinnor har lika löner.

Även Civilekonomerna valde i år att belysa löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Bland ekonomer tjänar kvinnor i genomsnitt 10 139 kronor mindre än män. I månaden! Kvinnliga ekonomer har i genomsnitt 82% av sina manliga kollegors lön. Tar vi hänsyn till ålder och befattning minskar skillnaderna något, men de är fortfarande långt ifrån små. Men vi ser också att det har skett förbättringar. För 20 år sedan var skillnaderna större, då hade kvinnorna 74% av männens lön bland ekonomer. I den statliga sektorn är lönegapet minst. Där har kvinnorna 93% av männens lön idag, jämfört med 87% för 20 år sedan. Det går åt rätt håll, om än alldeles för långsamt.

Jag tror att Internationella kvinnodagen fyller ett viktigt syfte i att uppmärksamma ojämlikheter mellan könen. Men självklart bör detta uppmärksammas varje dag. Att mäta jämställdhet på arbetsplatsen genom nyckeltal är ett viktigt verktyg för att synliggöra skillnader mellan män och kvinnor på arbetsplatserna. Det möjliggör ett kontinuerligt och målinriktat arbete där man också kan följa (förhoppningsvis den positiva) utvecklingen över tid. Jag hoppas dock att både nyckeltal som mäter jämställdhet och en internationell dag för kvinnor kommer att kännas överflödigt inom en snar framtid. Betydligt mer snart än om 85 år.

Fanny Hemmingsson, Projektledare Civilekonomerna

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post