Hemnet utses till excellenta arbetsgivare 2021!

Hemnet utses till excellenta arbetsgivare 2021!

Techbolaget Hemnet erbjuder trygga och jämställda arbetsvillkor, med jämställda ledningsgrupper och anställningsformer som några av deras styrkor. Men vad är deras framgångsrecept? Ta del av Hemnets tankar kring att vara en jämställd och inkluderande arbetsgivare.

Hemnet är Sveriges ledande bostadsplattform som erbjuder en marknadsplats för bostadsmarknaden där köpare, säljare och fastighetsmäklare möts. Bolaget har över 100 medarbetare och tack vare sina jämställda arbetsvillkor hamnar de i toppen bland Sveriges mest jämställda arbetsgivare.

Jessica Sjöberg, Chief Communication and People Officer Hemnet
Hemnets why är enkelt – jämställdhet och inkludering är en självklarhet!
Alla som arbetar på Hemnet behandlas jämlikt och har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. De tror på en heterogen arbetsplats där olika perspektiv och åsikter får komma till tals. 
 

     Vi ser mångfald som något som skapar en attraktiv arbetsplats och som är avgörande för att såväl attrahera nya som behålla befintliga medarbetare. Att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats är med andra ord självklarheter utifrån vår värdegrund, men är också en rent affärsmässig framgångsfaktor, säger Jessica Sjöberg, Chief Communication and People Officer på Hemnet.

 

 

Excellent arbetsgivare kräver excellenta resultat

Hemnet tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutets kartläggningar av faktiska arbetsvillkor inom jämställdhet. För dem är mångfald och jämställdhet en del av deras starka kultur och värdegrund, vilket de tror är en av anledningarna till de goda resultaten. 

 

     Vi  är såklart jättestolta och glada över denna utmärkelse! Jag tror att en anledning till detta är vår starka kultur och värdegrund, där jämställdhet och mångfald är helt självklart för alla som jobbar på Hemnet. En god kultur skapas i toppen, och med en jämställd ledningsgrupp är förutsättningarna goda, och sett till alla chefspositioner på bolaget har vi fler kvinnor än män. Vår största yrkesgrupp är utvecklare och att hitta kvinnliga utvecklare är svårt, däremot har vi lättare att hitta kvinnliga utvecklingschefer. Därför har vår utvecklingsavdelning som strategi att försöka hitta kvinnor till chefsroller för att på så sätt skapa mer jämställda teknikavdelningar. Det tror vi kan attrahera fler kvinnor också till renodlade utvecklarroller, säger Jessica Sjöberg.

Anders Johrén, Analytiker på Nyckeltalsinstitutet berättar om vilka styrkor vi ser i Hemnets resultat.

   Hemnet är en av Sveriges mest jämställda arbetsgivare! Deras styrkor är en jämställd högsta ledningsgrupp, mycket goda hälsotal för både män och kvinnor, jämställda anställningsformer samt ett jämställt uttag av föräldraledighet för män och kvinnor vilket är ett kvitto på en tillåtande kultur, säger Anders Johrén.

 

Fokus framöver i jämställdhets- och inkluderingsarbetet

I techbranschen är kvinnor klart underrepresenterade och det krävs ett aktiv arbete för att få fler kvinnor att söka sig till branschen. Hemnet har kommit en bit på vägen men är långt ifrån klara, men deras mål är att fortsätta öka andelen kvinnor bland sina anställda.

 

        Vårt mål är helt klart att attrahera fler kvinnor till vår utvecklingsavdelning och här har vi kommit en liten bit på väg men vi är långt ifrån klara. I övrigt så behöver vi arbeta mer systematiskt med vårt jämställdhetsarbete, exempelvis genom löpande utbildningar för både chefer och medarbetare. Att vi har kommit så långt idag beror mycket på vår kultur och värdegrund, men vi kan bli ännu bättre på att definiera struktur och processer i vårt jämställdhetsarbete, säger Jessica Sjöberg. 

Vill du veta mer om hur din organisation kan bli en excellent arbetsgivare? Kontakta Elin Larsson, kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet för mer information. 

Elin@nyckeltal.se
08- 402 00 29

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post