Coronaeffekten – går vi mot mer eller mindre jämställda arbetsvillkor efter pandemin?

Internationella kvinnodagen – en dag som uppmärksammar ojämställda strukturer över hela världen. I år kastar coronapandemin nytt ljus på flera icke jämställda strukturer i samhället och pandemin har skakat om både den privata sfären och arbetslivet i grunden. En viktig fråga att kartlägga är därför om coronaeffekten har lett till mer eller mindre jämställda arbetsvillkor. Vi har gjort en analys av jämställdheten innan, under och efter pandemin. 

Mer jämställda arbetsvillkor än någonsin innan pandemin 
Svenskt arbetsliv har aldrig har varit så jämställt som det var under 2019. Det visar våra sammanvägda mätningar av bland annat chefsstrukturer, lönestrukturer, anställningsformer, föräldraledighet och andra arbetsvillkor kopplade till jämställdhet.

Antal män och kvinnor på chefspositioner speglade fördelningen bland medarbetarna väl, löneskillnaderna hade minskat under flera år, deltidstjänsterna hade minskat kraftigt till förmån för heltidstjänster och uttaget av föräldraledigheten gick framåt.

En del kvarstod till helt jämställda arbetsvillkor, bland annat när det gällde långtidssjukfrånvaron och kvinnodominansen inom vissa yrken, men vi har aldrig varit så nära som under 2019.

Jämställdheten har backat under pandemin 
Under pandemin har vi tyvärr sett vissa indikationer på att jämställdheten kan ha påverkats negativt. Sjukfrånvaron bland män ser i genomsnitt ut att ha minskat medan sjukfrånvaron bland kvinnor ser ut att ha ökat. Framför allt inom många kvinnodominerade yrken, till exempel inom vård och omsorg, som kräver fysisk närvaro på ett sätt som vissa mansdominerade yrken inte gör.

Samma indikationer gäller för föräldraledigheten – där skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag ser ut att ha ökat. Det tyder på att pandemin i vissa avseenden har påverkat jämställdheten negativt – men om det endast är en trendsvacka eller början på en bakåtgående trend är alldeles för tidigt att slå fast.

Positiva indikationer för jämställdheten efter pandemin
Vad kan vi säga om jämställdheten i framtiden, efter pandemin? Den yngre generationen ser jämställda arbetsvillkor som en självklarhet, samtidigt kommer de förmodligen att vara påverkade av pandemins framfart som försvårar arbetsmarknaden. Trots det finns det en hel del som talar för påskyndade jämställda arbetsvillkor.

Två av tre studenter på högskolor och universitet är idag kvinnor, samtidigt som de flesta chefsposter kräver högskoleutbildning. Det indikerar att trenden med en ökad andel kvinnor på chefsposter kommer att fortsätta, vilket rimligtvis även kommer att påverka lönekurvorna och andra arbetsvillkor positivt.

Med andra ord – i ett långsiktigt perspektiv finns det flera tecken på att trenden mot ett mer jämställt arbetsliv kommer att överleva pandemin.

Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs. Vill du vara en jämställd arbetsgivare i framkant även i en osäker framtid är det viktigare än någonsin att kartlägga arbetsvillkoren i din organisation. Det gör att du proaktivt kan identifiera utmaningar och kartlägga möjliga åtgärder. I vår nyckeltalsportal kan du mäta, analysera och jämföra hur jämställd er organisation är. Så att du kan gå från tro till att faktiskt veta hur ni ligger till.

Vill du veta mer? Kontakta Alice Stahre för en timmes kostnadsfri rådgivning!

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post