Är lycka att ge och få eller att känna och dela!?

Ja, hur fungerar det nu med lycka? Är det så att materiella saker faktiskt gör oss lyckliga?
De som forskar inom området hittar inte några starka samband mellan pengar och lycka. Men
hur kommer det sig då, trots att vi människor ofta tror oss veta att pengar inte gör oss lyckliga,
att vi fortsätter att arbeta hårt för att tjäna pengar som vi inte behöver! Vi bryr oss inte om vad
vi faktiskt tjänar så länge som vi tjänar lika mycket eller mer än människor som vi har runt
omkring oss.
Ofta fungerar det också så att när vi tjänar mer pengar så omger vi oss med mer förmögna
människor och jakten på ännu mer pengar fortsätter.
Att köpa saker såsom hus, ny teknik eller nya kläder kan ge oss en kort och övergående lycka. Vi
tror kanske att mer pengar betyder mer tid till roliga aktiviteter och tid till att njuta. Vi
föreställer oss att vi ska använda vår högre inkomst till mer fritidsaktiviteter när det istället leder
till att vi tillbringar mer tid på arbetet med mindre fritid som följd. Så om pengar och prylar inte
leder till lycka, varför jagar vi dem fortfarande?
En delförklaring kan vara det som Nobelprisvinnaren Daniel Kahneman har utvecklat, att vi
uppnår konventionella prestationer genom att jaga rikedom. Konventionella prestationer kan
vara att kunna köpa den nya telefonen, ha råd med den nya bilen eller få den eftertraktade
befordran. Alltså saker som visar: ”Här är jag och det här är vad jag kan göra”. Slutsatsen vi drar
är att eftersom vi har dessa saker så innebär det också att vi är lyckliga. Men faktum är att
människor med mer pengar och status bara är mer nöjda med sina liv, inte lyckligare.
En annan förklaring till vår tro att mer pengar kommer göra oss lyckligare är att det knappt finns
något annat alternativ. Vi bombarderas varje dag med budskap som säger att pengar och prylar
gör oss lyckliga kompletterat med bilder av förmögna människor som ger sken av lycka.
Alternativ som att ägna oss åt att göra något som är meningsfullt för oss eller något som
förbättrar våra sociala relationer hör vi mer sällan talas om. Värt att poängtera i sammanhanget
är självklart att mat för dagen och en trygg tillvaro vad gäller bostad och jobb förstås är en
grund för ovanstående resonemang.
Kan det verkligen vara så enkelt som att känna glädje i vardagen tillsammans med våra nära och
kära är lycka!?
I så fall önskar jag alla mer lycka och kärlek i vardagen och mer pengar till dem som verkligen
behöver det!

God Jul och ett Gott Nytt Lyckligt År!
Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post