Vi tror oss veta mer

Vi tror oss veta mycket mer om andra än vi gör

Jag fick nyligen några ”aha-upplevelser” när jag läste boken ”Mindwise” av Nicholas Epley. Boken handlar lite förenklat om hur de flesta av oss kraftigt överskattar förmågan att förstå andra människor och deras uppfattningar och känslor. Det gäller även personer i vår närmaste omgivning som vi ofta tror oss veta vad de egentligen tycker och tänker men där vi i själva verket ofta har mer fel än rätt. Framför allt, när vi inte har så mycket fakta som underlag för våra antaganden, ”fyller vi i” andras antagna upplevelser och känslor med hur vi själva skulle ha upplevt och känt i en liknande situation. Inte blir det mycket bättre, enligt författaren, om vi verkligen försöker sätta oss in i en annan persons situation och låtsas som om vi är den andra personen. Det blir snarare en sämre bedömning av vad den personen tänker och tycker än om vi bara försöker gissa oss till sinnesstämningen. Det mest effektiva för att få veta vad en annan person tänker och känner är – surprise – att fråga personen i fråga.

Det är förstås den mest självklara slutsatsen som vi knappast behöver läsa en bok för att förstå. Ändå vimlar det av exempel på situationer när vi enkelt hade kunnat fråga en annan person men där vi istället försöker tolka andra människor och deras tankar och där vi tror oss kunna göra det på ett mycket bättre sätt än vad verklighetens tester visar.

Så vad blir slutsatsen av detta och vad har Nyckeltalsinstitutet med detta att göra?

En slutsats är att så länge du inte frågar en person om vad den tänker och känner, det må så vara en person i din närmaste omgivning, så överskattar du förmodligen kraftigt din förmåga att förstå vad den personen egentligen tänker och känner. En annan slutsats är att utan fakta så brukar de flesta av oss ändå ”fylla i” vad vi tror och betraktar det som ett slags fakta. Den tron varierar ofta från person till person samtidigt som ”alla” tror, eftersom vi saknar fakta, att ”alla andra” tror ungefär som vi själva.

Därmed är Nyckeltalsinstitutets kartläggningar av jämställdhet, attraktiv arbetsgivare, hälsa och svensk och utländsk bakgrund, ett utmärkt hjälpmedel för att faktiskt få ett gemensamt underlag att fatta beslut utifrån. Och inte bara utifrån att tro och tycka.

Anders Johrén, nyckeltalsexpert
Nyckeltalsinstitutet AB

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post