Verksamhetsplanering 2023

Verksamhetsplanering 2023 - vad är viktigt att tänka på?

En verksamhetsplanering utan nuläge är som att orientera i skogen utan karta och kompass, det blir mycket svårare att komma fram till mål. Just nu är verksamhetsplaneringen för 2023 i full gång och vi på Nyckeltalsinstitutet vill skicka med några goda råd från våra kollegor. 

Viktoria Ramnelius, manager, Ramböll Management Consulting och styrelseledamot i Nyckeltalsinstitutet.
– Dels är det viktigt att få till helheten i planen. Verksamsamhetsplanen ska täcka hela organisationen och vara nåbar för att ge energi för året. Dels är enkelheten viktig, skapa inga tunga verksamhetsplaner som är omöjliga att uppnå. Håll det enkelt och tydligt.

Vanliga misstag kan vara att man ofta försöker gör allt samtidigt. Fokusera istället på några utvalda områden och inte välja för många. Tänk på att verksamhetsplanen ska ge energi åt organisationen, skapa nyfikenhet och hopp om framtiden. är planen för omfattande och krånglig blir organisationen helt slut innan arbetet ens börjat. 
Fokusera på de viktigaste sakerna och säkerställ att bygga på styrkorna som finns i organisationen för att ta tag i de viktigaste utmaningarna.

Anders Johrén, analytiker och partner på Nyckeltalsinstitutet.
– Verksamhetsplaner gör vi för att kunna styra och hantera en framtid som kommer att se annorlunda ut än nuläget. Då är det viktigt att inse att allt inte blir som vi har planerat och att vi måste ha med alternativa scenarier. Det är ofta själva poängen med verksamhetsplanering, att du ska synliggöra scenarier för att kunna hantera både sannolika och mer osannolika utfall. 

– För att kunna göra dessa scenarios behöver vi en karta på nuläget och helst med historisk data som visar trender. Då kan vi räkna ut tider för måluppfyllelse, risker på vägen och värdet av att lyckas. Men utan kartan – ingen aning om vilken väg som är bäst att ta, vi vet inte and vad som är ett rimligt mål. 

– Det pratas till exempel en hel del om rekryteringar och behovet av att få in fler av minoritetsgrupper. För att planera detta arbete behöver vi veta hur det ser ut. Vi behöver veta vilka som är i minoritet, t.ex. kvinnor eller män, om de slutar i högre omfattning än majoriteten och hur många nya rekryteras och om dem stannar. 

– I Nyckeltalsinstitutets databas ser vi att organisationer med 20/80 procent fördelning av kvinnor och män i grundstrukturen i snitt kommer behöva 50-60 år för att uppnå en mer jämn fördelning. Hur ser det ut hos er och när når ni en fördelning mellan 40-60 procent män och kvinnor? Det kan vi hjälpa er med att räkna ut om det är en viktig fråga, vilket det är om jämställda strukturer och kompetensförsörjning är med i verksamhetsplanen. 

Vill du få kartan över din organisations nuläge inför verksamhetsplaneringen?
Kontakta Karin Schönberg för mer information.
karin@nyckeltal.se
076 898 71 04

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post