Världen är så stor!

 

Jag läser att astronomer nu uppskattar att det finns ungefär två biljoner galaxer i det observerbara universum (”two trillion” på engelska). Varje galax kan innehålla ett par hundra miljarder stjärnor. Det är så stora tal att det inte går att begripa. Om vi skulle fördela ut alla galaxer och stjärnor på Sveriges yta, drygt 450 000 kvadratkilometer, skulle varje kvadratmeter av Sverige täckas av drygt fyra galaxer. Varje kvadratmillimeter av Sveriges yta skulle då täckas av nästan en halv miljon stjärnor (om vi räknar lågt att varje galax har i genomsnitt 100 miljarder stjärnor).

Vad har då det med Nyckeltalsinstitutet att göra? Det kan man fråga sig. Men precis som i övningen ovan, där jag försökte åskådliggöra det obegripligt stora antalet stjärnor och galaxer genom att jämföra med något begripligt, som Sveriges yta, finns det en poäng med att göra om de flesta stora skeenden till något begripligt, som går att jämföra. I en liten organisation kanske det går att ha hyfsad koll på allt som händer bara genom att observera verkligheten. Ju större organisationen är, desto svårare blir det att få en överblick utan nyckeltal.

Vi på Nyckeltalsinstitutet har många gånger upplevt att siffror är och förblir just siffror, ofta obegripliga eller omotiverande, om vi inte sätter in dem i ett sammanhang som är begripligt. Vi brukar säga att för att en siffra ska bli ett nyckeltal måste den intressera, få en reaktion i hjärnan på den som ser siffran, få den att fundera lite extra på vad siffran betyder, och om vi vill eller kan göra något åt det som siffran beskriver.

Siffror- och nyckeltal – är egentligen en fantastisk skapelse. Vårt tiosiffriga talsystem inte minst. Det räcker med att gå tillbaka till Romartiden, som i vissa avseenden uppfattas som en framstående civilisation, för att inse hur svårt det var att förstå verkligheten när den beskrivs i tal. Även om de förstås var vana vid sina romerska tecken var allt räknande, och förståelse av tal, betydligt mer komplicerat än vad dagens tiosiffriga talsystem är. År 2019 skrevs t.ex. som MMXIX. Det kanske är överkomligt men alla beräkningar, plus, minus, multiplikation och division, var något helt annat och mycket krångligare med romerska tecken än vad det senare blev med våra tio siffror.

Våra tio siffror bidrar alltså i högsta grad till att förenkla vårt sätt att se på verkligheten. Utan sådana förenklingar, i form av nyckeltal, skulle vi vara väldigt mycket mindre upplysta, kompetenta och effektiva. Det gäller i högsta grad också det som Nyckeltalsinstitutet framför allt berättar om med nyckeltal: arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare, jämställdhet, hälsa och mycket mer.

Anders Johrén, expert, Nyckeltalsinstitutet

Related Posts

nyckeltals institutet red

Nyckeltalsinstitutet AB gör sedan 1996 årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organistationer i Sverige. 

Popular Post